Krise i svensk byggnæring: – Situasjonen er alvorlig, men norske leveranser er sikret

Anlegget på Gotland skulle levere til verdens første klimanøytrale sementfabrikk, men beordres nå å stenge av miljøhensyn. Norske Norcem følger situasjonen nøye.

Krise i svensk byggnæring: – Situasjonen er alvorlig, men norske leveranser er sikret
Cementas kalksteinbrudd i Slite på Gotland må stenge, har svensk domstol besluttet. Det kan strupe tre fjerdedeler av svensk sementproduksjon. Foto: Cementa

2. juni i år sendte Heidelberg Cement en pressemelding om at Cementas produksjonsanlegg på Gotland skal levere til verdens første klimanøytrale sementfabrikk. I august påla Mark- och Miljödomstolen å stanse all utvinning av kalkstein innen utgangen av oktober, av miljøhensyn.