Krifast-bommen rives likevel ikke neste år

Krifast-bommen rives  likevel ikke neste år

Årsaken er inntektssvikt i kombinasjon med høyere kostnader for Fastlandsfinans. Daglig leder Arve Mjelva i Fastlandsfinans opplyser at bommen tidligst kan rives i februar 2013.Sjokk på nordmøringene

Denne meldingen kom som et sjokk på nordmøringene i slutten av mai. De hadde allerede begynt nedtellingen til fjerning av bommen våren 2012.

Svikt i trafikken, en inntektsøkning på bare 1,7 prosent mot prognosert 6 prosent for de to siste årene, styrets beslutning om å la busser passere gratis fra sommeren 2010, høyere prisstinging i anleggssektoren enn beregnet, et dyrt skifte av billettsystem og en ny og dyrere rundtkjøring på Bergsøya er de viktigste årsakene til sprekken.Manko på 107 millioner

Rundkjøringen som skal erstatte dagens trafikkløsninger ved bomstasjonen på Bergsøya var beregnet å koste 10 millioner kroner. Det nye anslaget lyder på 40 millioner kroner. Summen av alt som har gått galt er en manko på 107 millioner kroner, som tilsvarer 14 måneder med bompenger fra årsskiftet 2011/2012.

Les mer om: