SAMFUNN

Krf godtar ulovlig budsjettering

Joachim Seehusen
15. mai 2006 - 09:25

Norske kommunalpolitikere har neglisjert vedlikehold for nærmere 35.000.000.000 kroner. Etterslepet kuttes inn ved bruk av driftsmidler.

Kommunenen bruker så vidt over halvparten av nødvendige midler til veldikehold og tar igjen det forsømte med kostbare og ulovlige skippertak finansiert over investeringsbudjsettene.

Kommuneøkonomien er nå så dårlig at selv Kristelig Folkeparti synes det er helt greit å gå utenom norsk lov.

Investerering...

– Jeg vil ikke kritisere dette, noe er nok i grenseland mellom investeringer og vedlikehold, sier Bjørg Tørresdal.

Hun er første nestleder i Stortingets kommunalkomité og valgt inn fra Kristelig Folkeparti. Midler til vedlikehold skal tas fra driftsbudsjettene.

I snitt bruker norske kommuner ikke mer enn 58 kr/m 2 til vedlikehold, mens anbefalt nivå der det ikke er etterslep å ta igjen ligger nesten dobbelt så høyt, i området 90 - 115 kr/m 2.

Kortsiktig

– Et av hovedproblemene er mangelfullt eierskap. Kommunene tenker ikke som eiere og styres av kortsiktig tankegang, sier Fredrik Horjen i Forum for offentlige bygg og eiendommer, underlagt Kommunalteknisk forening.

Horjen er en av forfatterne av rapporten "Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger" gjennomført av Kommunalteknisk Forening på oppdrag for Kommunal og Regionaldepartementet.

Representativt

Sigurd Grande i Norsk kommunalteknisk forening forteller at undersøkelser i Nord-Trønderlag har vist et etterslep i vedlikehold på 850 millioner kroner for fylkets kommunale bygningsmasse.

– Disse tallene er nok representative og kan brukes på nasjonalt nivå, sier Grande. Det gir et etterslep på nær 35 mrd. kroner. Grande er medforfatter av utredningen.

I snitt minst 27 kr/m 2. Med Norges 30 millioner m 2 kommunal bygningsmasse blir det 810 ulovlige millioner kroner hvert år. Men det er langt fra nok.

Skoler

Med disse ekstraordinære midlene når kommunene fortsatt ikke opp på minimumsnivået for vedlikehold på 90 kr/m 2. Midlene tatt fra investeringsbudsjettene fordeler seg til et fåtall skoler og sykehjem, gjerne i forbindelse med totalrenoveringer eller ombygninger.

– Der renoveringskostnadene ligger på 10.000 - 12.000 kr/m 2 går gjerne opp mot 5000 kroner til å dekke forsømt vedlikehold, sier Horjen.

Undersøkelsen er gjennomført på grunnlag av data fra 38 kommuner. Svarutvalget dekker 13 prosent av befolkningen i 39 av landets 431 kommuner.

Roper på staten

"Selv om datagrunnlaget i undersøkelsen er begrenset i omfang, gir dette etter vår vurdering et rimelig dekkende bilde at status på vedlikeholdet i kommunene", heter det i rapporten.

Tørresdal etterlyser forutsigbarhet og mer forpliktende opptrappingsplaner fra staten. – Det arbeidet er godt i gang, jeg er spent på hva regjeringen legger frem i revidert statsbudjsett når det kommer 12. mai, sier hun.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.