KLIMA

Krever reform av FNs klimapanel

En ny granskingsrapport anbefaler en rekke endringer i organiseringen av FNs klimapanel. Men den setter ikke spørsmålstegn ved panelets hovedkonklusjon: At utslipp av klimagasser, blant annet fra kraftverk, høyst sannsynlig har ført til global oppvarming.
En ny granskingsrapport anbefaler en rekke endringer i organiseringen av FNs klimapanel. Men den setter ikke spørsmålstegn ved panelets hovedkonklusjon: At utslipp av klimagasser, blant annet fra kraftverk, høyst sannsynlig har ført til global oppvarming. Bilde: DONALD CHAN
31. aug. 2010 - 08:11

Det er nødvendig med en dyptgripende reform av FNs klimapanel, mener eksperter som har gransket panelet. Spesielt i ledelsen av FN-organet bør det gjøre endringer.

Trengs flere grep

Granskerne understreker at panelets arbeid i hovedsak har vært vellykket. Men de mener det må tas flere grep for å unngå at det sniker seg inn feil i klimapanelets rapporter.

Det bør innføres strengere regler for hva slags materiale som kan danne grunnlag for rapportene. I tillegg bør det gjøres endringer i ledelsen av panelet, ifølge granskingsrapporten som ble lagt fram mandag.

Den tar til orde for at sjefen for panelet bør ha stillingen i en kortere periode enn i dag. Men den nåværende lederen, Rajendra Pachauri, sier han ikke har planer om å gå av med det første.

– Det betyr ikke at klimapanelet ikke kan forbedres. Men det er viktig å slå fast at klimavitenskapen er solid, sier Pachauri ifølge nyhetsbyrået TT.

Frikjent for juks

Miljøminister Erik Solheim (SV) understreker at den nye rapporten frikjenner klimapanelet for beskyldninger om forskningsjuks. Han mener resultatet av evalueringen alt i alt er svært positivt for FN-organet.

Samtidig mener han rapporten vil spille en viktig rolle for å forbedre panelets arbeid.

– Det er viktig å få en bedre kvalitetssikring av kommentarer og kritiske innspil til klimapanelet, sier Solheim til NTB.

Forskningsinstituttet CICERO mener også at evalueringen vil hjelpe klimapanelet til å gjøre en bedre jobb.

– Når det blir stilt stadig strengere krav til klimaforskningen, så trenger vi en sterkere organisasjon som kan ivareta hensyn til styring og åpenhet. Mange av disse anbefalingene vil styrke klimapanelet og heve standarden på arbeidet, sier CICEROs leder Pål Prestrud.

Krass kritikk

FNs klimapanel oppsummerer resultatene fra forskere over hele verden. Konklusjonene samles i omfattende rapporter, som utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for politikere som jobber for å redusere utslippene av klimagasser.

I fjor ble panelet utsatt for krass kritikk etter at det ble oppdaget flere feil i den siste hovedrapporten, som kom i 2007.

Lederne for panelet har innrømmet at et anslag for issmelting i Himalaya var uriktig, men understreker at dette ikke har konsekvenser for den viktigste konklusjonen i rapporten: At det meste av oppvarmingen av jorda de siste 50 årene høyst sannsynlig skyldes klimautslippene.

Strengere regler

Heller ikke den nye granskingsrapporten setter spørsmålstegn ved selve klimaforskningen. Men den tar til orde for flere endringer i retningslinjene som forskerne i panelet jobber etter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det bør gå tydeligere fram hvilke deler av panelets rapporter som bygger på såkalt fagfellevurdert forskning, publisert i anerkjente fagtidsskrifter, og hvilke deler som baserer seg på annen type kunnskap.

Dessuten oppfordres panelet til å holde seg til sitt vitenskapelige arbeid og unngå å skape et inntrykk av at forskerne har en politiske rolle.

Videre bør FN-organet få et nytt styre med flere medlemmer som i utgangspunktet ikke er tilknyttet selve panelet.

Uenighet

Det bør også gjøres mer for å sikre at uenigheter mellom vitenskapsfolkene kommer skikkelig fram, skriver granskingskommisjonen. Også oppfatningene til forskere som mener noe annet enn flertallet, bør tas i betraktning når hovedrapportene skrives.

Den nye evalueringsrapporten er skrevet på initiativ fra klimapanelet selv. Granskingen er gjennomført av InterAcademy Council, som består av eksperter fra nasjonale vitenskapsakademier i en lang rekke land. (©NTB)

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.