SAMFUNNPOLITIKK

Krever oppvaskmøte om klimaforliket

KrF-leder Dagfinn Høybråten mener regjeringens manglende vilje til å følge opp klimaforliket gir et dårlig utgangspunkt foran klimatoppmøtet i København.
KrF-leder Dagfinn Høybråten mener regjeringens manglende vilje til å følge opp klimaforliket gir et dårlig utgangspunkt foran klimatoppmøtet i København. Bilde: Scanpix

De tre opposisjonspartiene som er med i klimaforliket, krever nå et oppvaskmøte med statsminister Jens Stoltenberg og de parlamentariske lederne i regjeringspartiene.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre anser budsjettvedtaket som innebærer at biodiesel blir avgiftsbelagt, for et alvorlig brudd på den tverrpolitiske klimaavtalen.

– Regjeringen har vist en arroganse overfor opposisjonspartiene som har gjort at det er svært lite tillit igjen, sier KrFs Line Henriette Hjemdal til NTB.

Nytt brev

I et brev til statsministeren ber opposisjonen om et møte for å få avklart en gang for alle hvilke forpliktelser som påligger avtalepartene i klimaforliket.

For KrFs del er det ikke tema nå å trekke seg, til tross for at opposisjonen har påpekt det de mener er en rekke brudd på forutsetningene i avtalen. Vedtaket om biodieselavgift er i ferd med å få begeret til å renne over.

– Aps parlamentariske leder Helga Pedersen sto på talerstolen torsdag og sa at hun håpet og trodde at partene er enige. Men politikk handler ikke om tro og håp, det handler om å lytte, samtale og være lojale mot det dokumentet som ble undertegnet i mars i fjor, sier Hjemdal.

– Avtalebrudd

Da regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år ble vedtatt uten endringer natt til fredag, innebar det slutten på avgiftsfritaket for biodiesel.

Forslaget møtte voldsom kritikk under finansdebatten, først og fremst fra nettopp avtalepartene i klimaforliket.

KrF-leder Dagfinn Høybråten beskyldte, med avtaleteksten i hånden, statsministeren for å feilinformere Stortinget, mens Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande slo fast at regjeringspartene har begått en rekke brudd på avtalen.

– Vi nærmer oss klimatoppmøtet i København. Regjeringens manglende vilje til å følge opp viktige punkter i klimaforliket er et svært dårlig utgangspunkt for Norges troverdighet i forhandlingene. Det haster derfor med å få avklart om regjeringen og regjeringspartiene fremdeles føler seg forpliktet av klimaforliket, sier Grande.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.