BYGG

Krever ny gransking av veistandarden

Joachim Seehusen
22. mars 2010 - 12:08

Rapporten om drift og lettere vedlikehold som Riksrevisjonen la frem i september i fjor viste at det står dårlig til med både drift og vedlikehold av veinettet. Statens Vegvesen mangler tilstrekkelige kontrollrutiner og vedlikeholdet er ikke godt nok.

Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite bedt Riksrevisjonen gjøre nok en undersøkelse, denne gangen for å se på det ordinære vedlikeholdet av veinettet. Norges Lastebileierforbund(NLF) har dermed fått gjennomslag for sine ønsker.

Sviktende vedlikehold

Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget skriver i sin innstilling fra 16. februar at komiteen merker seg NLFs påpeking av at Riksrevisjonens undersøkelse omfatter drift og i noen grad lettere vedlikehold av veinettet og anbefaler at Riksrevisjonen gjennomfører en tilsvrende undersøkelse når det gjelder ordinært vedlikehold. Komiteen slutter seg til denne anbefalingen.

Instillingen lister også opp en rekke kjente feil og mangler ved veivedlikeholdet. Byggeledere i Statens Vegvesen har selv karakterisert det som "ikke tilfredsstillende".

Komiteen har i tillegg merket seg SINTEFs undersøkelser av vinter- og sommerdrift på utvalgte strekninger som viser en rekke avvik i forhold til de krav som var fastlagt i kontrakter.

Ikke automatikk

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy i Riksrevisjonen understreker at det er en anbefaling og ikke et pålegg som er kommet.

– Formelt sett må et pålegg vedtas av Stortinget i plenum, men vi er meget lydhøre overfor slike anbefalinger fra komiteen, sier Bildøy.

Riksrevisjonen legger i disse dager planer for hva den skal se på i neste planperiode som løper fra 1, mai og et år fremover.

Vi analyserer i denne sammenheng risiko og vesentlighet på alle områdene. I denne sammenheng vil anbefalingene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen bli inkludert. Samtidig gjør vi egne risikovurderinger. Dersom vurderingene er sammenfallende, vil arbeidet med en ny undersøkelse kunne igangsettes i kommende virksomhetsplan. Bildøy opplyser at dette vil det på vanlig måte bli tatt standpunkt til i løpet av våren.

– Å se på veivedlikeholdet blir et omfattende arbeid. Vi har et mål om at rapporter skal være klar innen et år, men erfaringsmessig tar det noe lengre tid for så tunge oppgaver, sier Bildøy.

Uansett vil det bli igangsatt en ordinær oppfølging av rapporten fra i fjor høst i løpet av to - tre år, opplyser Bildøy.

Dermed kan det fort gå langt ut i 2012 før Riksrevisjonen kan legge frem en rapport om vedlikeholdet av og tilstanden til norske riksveier.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.