KRAFT

Krever mer fornybar energi

KREVER MER: Miljøvernere og NoBio ønsker mer fornybar energi, 72,4 prosent for å være nøyaktig. Nå krever de svar fra Terje Riis-Johansen. Dette er den planlagte Midtfjellet vindpark i Fitjar.
KREVER MER: Miljøvernere og NoBio ønsker mer fornybar energi, 72,4 prosent for å være nøyaktig. Nå krever de svar fra Terje Riis-Johansen. Dette er den planlagte Midtfjellet vindpark i Fitjar. Bilde: Midtfjellet Vindkraft
Kjetil Malkenes Hovland
10. nov. 2010 - 16:00

FORNYBARANDELEN:

Et lands såkalte fornybarandel beregnes med en brøk:

Telleren = fornybar elektrisitetsproduksjon + fornybar produksjon av varme/kjøling + direkte bruk av fornybar energi

Nevneren = Sluttbruk av energi uttatt bruk av fjernvarme og bruk av kull og koks + levert fjernvarme inklusive tap + bruk av elektrisitet og fjernvarme i elektrisitets- og varmeproduksjon + nettap for elektrisitet

Kilde: NVE

NoBio, Zero og Natur og Ungdom mener Norge bør øke sin såkalte fornybarandel til 72,4 prosent, fra om lag 60 prosent i dag.

Norge ligger i forhandlinger med EU om hvor mye vi skal øke vår andel fornybar energiproduksjon på fastlandet, i forbindelse med fornybardirektivet.

Hadde ikke forbruket av fossil energi på sokkelen vært unntatt, ville Norges andel kun vært på 42,5 prosent, mot Sveriges rundt 50 prosent.

Skrev brev

Miljøvernerne, politikere og produsenter av bioenergi og fornybar energi har ventet lenge på et svar på hva regjeringens forhandlinger med Brüssel vil bringe.

Miljøvernerne, politikere og produsenter av bioenergi og fornybar energi har ventet lenge på et svar på hva regjeringens forhandlinger med Brüssel vil bringe. AVKREVES SVAR: Vil Terje Riis-Johansen forhandle ned EUs krav til Norge om økt fornybarproduksjon? Miljøvernerne i Natur og Ungdom, stiftelsen Zero og NoBio krever svar. Scanpix

Fornybardirektivet setter krav til EUs medlemsland, og dermed også Norge gjennom EØS-samarbeidet, om at 20 prosent av Europas energi skal komme fra fornybar energi innen 2020.

NoBio, Zero og Natur og Ungdom har nå skrevet brev til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og formidlet sitt krav.

Krever ambisjoner

«Regjeringen forhandler nå om høy andel av Norges energibruk som skal komme fra fornybare kilder. Dersom Norge skal få samme forpliktelse som de øvrige EU-landene, skal fornybarandelen økes fra 58,2 prosent i 2005 til minimum 72,4 prosent i 2020 (SSB 2010). En slik ambisiøs forpliktelse vil sette Norge i førersetet i klimakampen, samt sikre trygg energiforsyning og skape grønne arbeidsplasser både regionalt og nasjonalt,» skriver organisasjonene i brevet til Riis-Johansen.

De viser til statssekretær Sigrid Hjørnegård som mener Norge er i en helt annen verden enn resten av Europa, og frykter at Norge vil forhandle ned sine forpliktelser.

«Intensjonen i fornybardirektivet er at alle land må bidra mye og at de rike landene skal bidra mest, uavhengig av tidligere fornybarandel. ZERO, Nobio og Natur og Ungdom mener Norges situasjon med mye gammel vannkraft som allerede har gitt, og fremdeles gir, oss store fordeler i form av billig energi, ikke er et argument for å unnta Norge ansvaret for å øke andelen av fornybar energi,» skriver de.

Les mer om: