Krever mer av kartkaka

De private selskapene på kartmarkedet krever en større bit av kaka. I dagens Teknisk Ukeblad hevder de at Statens Kartverk blander rollene som forvalter og kommersiell aktør på en måte som går ut over de private leverandørene.

Staten bør ikke konkurrere

– Det er ikke samfunnsmessig riktig at staten skal etablere en statseid bedrift som vil konkurrere med det eksisterende næringslivet, sier leder Andreas Holter i Geomatikkbedriftenes landsforening (GBL).

Høyres saksordfører i kartsaker, Jan Tore Sanner, opplyser at hans parti i en årrekke har tatt til orde for å privatisere den konkurranseutsatte delen av Kartverket.

– For noen år siden var dette standpunktet svært overraskende for mange, men nå virker det som dette kommer til å skje, sier Sanner.

Ikke enig

Sjefen for Statens Kartverk, Knut O. Flåthen, er naturlig nok uenig med GBL og Høyre.

– Vi blander ikke kortene! Den delen av Kartverket som driver i konkurranse med private aktører, betaler akkurat det samme for datagrunnlaget. Hvis vi favoriserte egen virksomhet ville Riksrevisjonen slå ned på det.

Bor omstilles

Andreas Holter, som også er teknisk dirketør i Norkart, legger til at Kartverket bør gjennomgå en omfattende omstilling slik de private aktørene i bransjen har vært nødt til. Han etterlyser også en større åpenhet om oppdragene.

– I det såkalte Geovekstsamarbeidet, der mange store aktører har gått sammen om felles kartlegging, blir Statens Kartverk favorisert på tjenester de private geomatikkselskapene kunne konkurrert om, hevder han.

Les mer om saken i TU nr. 31, som kommer på nett og papir seinere i dag.

Les mer om: