KRAFT

Krever konkrete klimatiltak

ALLIERTE: I dag lanserte Fornybaralliansen ni klimakrav til politikerne. Fra venstre Rasmus Hansson i WWF, Steinar Bysveen i EBL, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, Anne Kristin Sydnes i Kirkens Nødhjelp, Arild Hermstad i Framtiden i våre hender og Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund.
ALLIERTE: I dag lanserte Fornybaralliansen ni klimakrav til politikerne. Fra venstre Rasmus Hansson i WWF, Steinar Bysveen i EBL, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, Anne Kristin Sydnes i Kirkens Nødhjelp, Arild Hermstad i Framtiden i våre hender og Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
17. aug. 2009 - 15:55

Kravlisten fra alliansen:

 • Klimaforlikets ambisjon om 30 prosent reduksjon i klimautslippene i forhold til 1990-nivå innen 2020 må løftes til 40 prosent. Nasjonale utslipp skal reduseres betraktelig, samtidig som fleksible mekanismer kan benyttes slik de blir fremforhandlet i en ny klimaavtale. Det vil synliggjøre vilje til å påta seg nødvendige forpliktelser i tråd med vitenskapelige anbefalinger til utslippreduksjoner under en ny internasjonal klimaavtale. Forpliktelser som bidrar til å redusere utslipp og stanse avskogning i utviklingsland må komme i tillegg
 • Norge må arbeide for en rettferdig klimaavtale i København ved å forplikte seg til en storstilt teknologioverføring til u-landene. Norske myndigheter må legge til rette for en slik teknologioverføring ved at selskaper med ledende teknologi innen fornybar energi og energieffektivisering trekkes inn i offentlig-private partnerskap for klimavennlige energiløsninger i Norge og i utviklingsland. Norge må gi sin støtte til en internasjonal mekanisme som skal bidra til å effektivisere denne teknologioverføringen
 • Norge må redusere og effektivisere energibruken slik at netto innenlands energibruk reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til dagens nivå
 • Det må anerkjennes at i bedrifter hvor staten i dag har betydelig eierskap, er eierskapet et av våre kraftigste virkemidler for å øke utvikling, implementering og spredning av fornybar teknologi, både hjemme og i utviklingssamarbeidet. Partiene må klargjøre hvordan de vil bruke dette verktøyet
 • EUs fornybardirektiv må implementeres og omlegging fra fossil til fornybar energibruk må økes betydelig. Fornybardirektivets fleksible mekanismer i forhold til andre land må utnyttes og økt produksjon i Norge ut over den energien vi ikke bruker, må eksporteres. Den fornybare andelen i Norges energisystem må økes fra dagens ca 60 prosent til 75 prosent innen 2020, som vil være verdens høyeste. Det må utvikles langsiktige rammebetingelser som gir grunnlag for industriell utvikling av fornybarbransjen
 • For å sikre at Oljefondets investeringer bidrar til en utvikling i tråd med overordnede nasjonale interesser, må positiv filtrering innføres som forvaltningsprinsipp for hele porteføljen. Det betyr at man innen hver sektor investerer systematisk i selskaper som kombinerer gode avkastningsmuligheter med høye miljø- og sosiale standarder
 • Nødvendige offensive tiltak for elektrifisering av transportsektoren og av norsk oljeproduksjon iverksettes umiddelbart. Dette vil inkludere forbud mot salg av nye personbiler som kun har forbrenningsmotorer fra 2015 og påbud om at nye større petroleumsinstallasjoner skal drives med elektrisk kraft
 • All bruk av fyringsolje til oppvarming fases ut innen 2020. For at Norge skal nå sine klimamål må oljefyring erstattes med miljøvennlige alternativer
 • Som et grunnlag for mer offensiv energi- og klimaarbeid må det utarbeides en nasjonal handlingsplan for energi- og klima fram til 2020 som også må inkludere satsing på FoU og teknologioverføring til utviklingsland

Kilde: www.fornybaralliansen.no

– Vi ønsker å gi politikerne ryggdekning, sier Rasmus Hansson i WWF.

Det var han som tok initiativet til å samle energibedriftene, industrien og miljøvernerne for å stille klimakrav til politikerne før valget.

I dag framstod de samlet som Fornybaralliansen under en pressekonferanse i Operaen.

Ni klare krav

– Det har vært mye kamp mellom energiselskapene og miljøvernerne. Derfor er dette historisk, sier Rasmus Hansson i WWF.

Alliansen stiller ni klimakrav til politikerne (se faktaboks).

 • Den mener blant annet at klimaforliket på Stortinget ikke er ambisiøst nok. Fornybaralliansen vil ha 40 prosent reduksjon i de norske klimautslippene innen 2020, i motsetning til klimaforlikets krav på 30 prosent
 • Alliansen vil også forby biler som bare kan gå på fossil energi innen 2015
 • Den vil fase ut all oljefyring innen 2020
 • Alliansen mener også at Norge må øke andelen fornybar energi i kraftproduksjonen fra 60 til 75 prosent, og dermed oppfylle Fornybardirektivet fra EU
Stein Lier-Hansen, Norsk Industri. Bildet er tatt under Fornybaralliansens pressekonferanse i Operaen 17. august 2009, hvor de presenterte ni klimakrav til politikerne.
Vil spre klimateknologi KREVER TYDELIGE POLITIKERE: – Hvis du skal fase ut oljefyrer er det tull å gjøre det gjennom avgifter. Det er bedre med forbud, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Kjetil Malkenes Hovland

Vil spre klimateknologi

Fornybaralliansen ønsker også at Norge skal spre klimavannlig teknologi. Det kan for eksempel skje ved å bygge vannkraftverk i Afrika, slik Teknisk Ukeblad har skrevet om tidligere: Les saken her

– Vi vet alle at det ikke skjer nok på klima. Dette er en melding om at politikerne har folket, næringslivet og miljøorganisasjonene bak seg, sier Hansson.

Bak Fornybaralliansen står WWF Norge, Norges Naturvernforbund, Norsk Industri, Energibedriftenes Landsforening, Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og miljø og Framtiden i våre hender. Kirkerådet vurderer også om de skal bli med, men har så langt ikke konkludert.

– Staten må kreve mer

Industrien mener det kan være penger å tjene for norske bedrifter på fornybar energi.

– Vi er bekymret for at Norge ikke har satt ressurser bak utviklingen av fornybar energi, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Staten må bruke sitt eierskap i bedrifter som driver med miljø, energi og teknologi og få dem til å gjøre en bedre jobb hjemme, og eksportere miljøvennlig teknologi til u-land, sier Lier-Hansen.

Han mener også at politikerne må bli mer tydelige, slik at folk vet hva de har å holde seg til på lang sikt.

– Hvis du skal fase ut oljefyrer er det tull å gjøre det gjennom avgifter. Det er bedre med forbud. Folk ønsker tydelige politikere som sier: Det er slutt på oljefyring i 2020, sier Lier-Hansen.

Vil styre Oljefondet

Fornybaralliansen vil også at Statens Pensjonsfond - Utland heller skal investere i bedrifter som er bra for klimaet enn i klimaverstinger. Framtiden i våre hender er svært fornøyd med å ha fått med dette punktet.

– Vi er gladet for kravet om at hele Oljefondet skal drive positiv filtrering, ikke bare deler av det sånn som i dag, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Ønsker elektriske oljeplattformer

Energibedriftenes Landsforening (EBL) er fornøyd med alliansens krav om at man skal elektrifisere nye større petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel, og fase inn elbiler.

– Vårt hovedpoeng er at klima, fornybarsatsing og energieffektivisering henger nøye sammen. Vi må få en handlingsplan for hvordan vi skal nå våre mål. Vi må også finne ut hva vi skal satse på av teknologi på lang sikt, sier direktør Steinar Bysveen.

– Vi må ikke glemme at norske utslipp må ned til 10-20 prosent av i dag, sier Bysveen.

Mange mener det er urealistisk å forby biler som bare går på fossil energi innen 2015, men det avviser Bysveen.

– Det som ser urealistisk ut i dag kan være mer realistisk enn vi tror, sier han.

Krever mer konkrete planer

EBL får også støtte fra Naturvernforbundet og resten av alliansen i kravet om mer konkrete planer fra politisk hold.

– Kravet om å få energiforbruket ned med 10 prosent innen 2020 er fullt mulig, og vi ønsker en konkret plan for dette, sier Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund.

Han mener politikerne må vise lederskap.

– Politikerne har prøvd å skyve dette over på forbrukerne: Dusj mindre, gå mer, sier Odegard.

– Trenger ryggdekningen

Det er stort behov for å gi politikerne mer ryggdekning på konkrete tiltak, mener Fornybaralliansen.

– Det er en stor motstand hos politikerne på å gjennomføre tiltak som en eller annen gruppe går sterkt imot, sier Rasmus Hansson i WWF.

Les mer om: