KRAFT

Krever klimaeffektivt biodrivstoff

Per Erlien Dalløkken
8. mai 2008 - 15:16

EU-forslaget går ut på at biodrivstoffet samlet må redusere C0 2-utslippene med minst 50 prosent i forhold til fossilt drivstoff, og at det må produseres på en bærekraftig måte.

Strammer til

Den norske regjeringen har nå gitt beskjed om at den støtter forslaget til bærekraftskriterier og rapporteringskrav for biodrivstoff. Opprinnelig foreslo EU et krav på 35 prosent besparelse i klimagassutslippene.

I uttalelsen advarer Norge samtidig om at saken må vurderes på nytt dersom det viser seg at en slik innstramming får utilsiktede negative konsekvenser for matvareprisene.

– Jeg er opptatt av at vi må sikre det helhetlige hensynet til miljø- og samfunnsforhold ved bruk av biodrivstoff. Derfor er det viktig å få på plass slike ordninger som EU nå jobber med, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Kravene

EUs forslag til bærekraftskriterier for biodrivstoff innebærer at råvarene ikke skal være dyrket eller hentet fra områder med stort naturmangfold. De skal heller ikke være dyrket eller hentet fra områder med stor karbonbinding, som våtmarker og sammenhengende skogsområder.

Rapporteringskravet omfatter blant annet effekter på matpriser, arealbruksendringer, vannressurser og jordkvalitet.

Det er også en sentral målsetting i EUs forslag å stimulere til utvikling av alternative råstoffer for andregenerasjons biodrivstoff. Alternative råstoffer er definert som avfall, restprodukter og celluloseholdig materiale som ikke brukes til mat

Omsetningspåbud

Denne saken er tett forbundet med de foreslåtte EU-direktivene om drivstoffkvalitet og fornybar energi fra henholdsvis i fjor og januar i år.

Solheim påpeker at disse EU-prosessene ikke har nok direkte sammenheng med norsk politikk på nasjonal bruk av biodrivstoff.

I fjor foreslo Statens forurensningstilsyn (SFT) et krav om fem volumprosent av drivstoffet som selges i 2009 skal være biodrivstoff. Tilsynet foreslo samtidig å innføre et rapporteringssystem for miljøkonsekvensene av dette drivstoffet.

Les også: Klimarapport for bensinselskaper

Til Solheim i neste uke

– Vi håper å kunne gi regjeringen vår anbefaling i løpet av neste uke, opplyser seniorrådgiver Roar Gammelsæter ved seksjon for miljøøkonomi, samferdsel og regional oppfølging i SFT.

Ifølge ham er de fleste høringsuttalelsene positive til et omsetningspåbud.

Motforestillingene har blant annet vært at det i tillegg bør komme strengere krav til bærekraft og klimagasseffekt, mens petroleumsbransjen mener det er vanskelig rent praktisk å få til fem prosent innblanding allerede neste år. Mesteparten av biodrivstoffet som i dag brukes er biodiesel som i mindre grad kan brukes om vinteren. Og foreløpig er ikke infrastrukturen til stede for å kompensere med bioetanol.

– Spørsmålet nå blir om omsetningspåbudet skal innføres før EU eventuelt kommer med sine bærekraftskriterier, sier Gammelsæter.

– Når SFT-anbefalingen kommer skal regjeringen gi denne saken en grundig vurdering, sier Erik Solheim.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.