ARKIVNYHETER

Krever klart svar fra Johnsen

Anders J. Steensen
21. des. 2010 - 14:10

NHO og Norsk Industri ber finansminister Sigbjørn Johnsen om at Finansdepartementet gir sin tilslutning til at skattedommen fra Alstahaug tingrett i saken mot Alcoa blir retningsgivende og at Staten ikke anker den dom som er avsagt.

Ny presedens

Norske industribedrifters investeringer skattlegges ut i fra om de klassifiseres som maskiner eller bygg. Hva det klassifiseres som har stor betydning da dette har store skattemessige konsekvenser. Tidligere har den såkalte Hydrodommen vært retningsgivende, nå vil dommen overfor industribedriften Alcoa ha betydning for videre tolkning.

Adm. direktør i NHO, John G. Bernander, og adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, har på vegne av sine organisasjoner sendt brev til finansminister Sigbjørn Johnsen om denne konkrete saken.Må hindre mer uklarhet

Bernander og Lier-Hansen ønsker at dommen ikke ankes fra statens side. Dette vil hindre fortsatt uklarhet om skattemessige investeringer som ble påbegynt for mer enn ti år siden.Annen konklusjon

Alcoa-dommen hadde sakkyndige meddommere. Dommerne var på omfattende befaring på bedriften og kom til andre konklusjoner enn i den tidligere domsbeslutning mot Hydro, der Sentralskattekontoret for storbedrifter fikk gjennomslag for økt skatt for industribedrifter uten noen form for politisk behandling. Sistnevnte har skapt manglende forutsigbarhet vedrørende sentrale rammebetingelser for store investeringsbeslutninger i Norge.

Les mer om: