OLJE OG GASS

Krever fortgang i ledelse fra land

Anders J. Steensen
23. nov. 2006 - 13:27
Vis mer

Lisensdirektør Tor Skjærpe i statens oljeselskap Petoro er misfornøyd med utviklingen på norsk sokkel.

Ønsker aktiv ledelse

- Norsk oljeutvinning må bli mer effektiv. Det er nødvending med enda mer aktiv og operativ ledelse av feltene fra land. Vi må få en fortgang i innføringen av integrerte operasjoner, ikke bare for boring, men like meget for drift og vedlikeholdsarbeid, sier mannen som styrer den største oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Petoro har like mye olje og gass som Hydro og Statoil til sammen, men har ingen operatøroppgaver.

Utvinningskostnadene stiger

- Vi ser at alle omkostningene stiger brått. I 2005 økte løftekostnadene for et fat olje med 18 prosent, til 2,56 dollar, eller rundt 17 kroner per fat. For perioden 2004-2007 stiger enhetskostnadene med hele 53 prosent. Mye av dette skyldes uforutsette produksjonstap. I 2005 utgjorde dette hele 20 milliarder kroner, opplyser Skjærpe.

Han etterlyser en større satsing på stabil drift med klare og definerte produksjonsmål:

- Vi ser klare forskjeller mellom selskaper og innen selskaper og felt. Mye er avhengig av den enkelte plattformsjefen. Erfaringen er at jo eldre installasjonen er, desto bedre drives den.

Penger å hente

Oljedirektoratet har beregnet at ved å effektivisere driften av feltene kan oljeselskapene spare så mye som 120 milliarder kroner de neste 15 årene.

Et av de tiltakene Oljedirektoratet peker på er å intensivere arbeidet med å ta i bruk integrerte operasjoner, dvs. dagens internett-teknologi for å effektivisere driften.

Må unngå somling

Oljeindustriens landsforening (OLF) er mer optimistisk. I en rapport som ble utarbeidet i vår regner de med at over en 15 års periode er det mulig å hente ut gevinster på 250 milliarder kroner ved å bruke integrerte operasjoner. Men det forutsetter at operatørene er raske med å ta i bruk teknologiene.

Dersom operatørene somler, beregner OLF at merverdien er redusert med 90 milliarder kroner til 160 milliarder. Kostnadene ved å innføre teknologiene fullt ut er satt til rundt 20 milliarder kroner over 15 år.

Ekofisk leder an

Det oljeselskapet som har vært lengst på norsk sokkel, ConocoPhillips, leder an i å ta i bruk integrerte operasjoner. BP ble et landbasert operasjonssenter for boreoperasjoner etablert hos ConocoPhillips i 2001. Det ble satt i drift februar 2002.

To år senere var det landbaserte operasjonssenteret for drift klart, mens etter ytterligere ett år ble det installert et operasjonssenter hos hovedkontraktor for modifikasjonsarbeidene for Ekofisk, Vetco Aibel. Også den andre kontraktoren, Fabricom, sitter i dette operasjonsrommet.

Sammensmelting

Leggingen av det fiberoptiske nettet til installasjonene på sokkelen gjorde det mulig å ta i bruk dagens kommunikasjonssystemer til å drive anleggene til havs. Høyhastighetsforbindelsene via fiberkabelen gjorde det mulig å få data over i sann tid fra feltene og inn på land.

Med storskjermteknologi intergrert med videokonferanser kunne det administrative personellet på land og det operative personellet ute i havet få tilgang på de samme dataene samtidig. Tanken om samarbeidsrom ble født og satt ut i livet, samtidig som operativt personell ble mobilisert på land. Landorganisasjonen og folkene ute i havet skulle smelte sammen.

Alle i samme rom

Reidar Matre er prosjektleder for GEM (Greater Ekofisk Modification project). Årlig gjennomfører GEM modifikasjoner offshore for nesten 1,5 milliarder kroner. For å sikre en effektiv gjennomføring har ConocoPhillips med storskjermer i operasjonsrommet trukket inn hovedkontraktorene Vetco Aibel og Fabricom.

- Det er meg bekjent første gang dette gjøres i Norge, forteller Matre.

Nye ledertyper

Matre understreker at å etablere et landbasert operasjonssenter handler om organisasjonsutvikling:

- Vi må utvikle nye ledertyper. Folk må kjenne, innrømme og tåle å diskutere sine svakheter. De må tørre å stå frem og akseptere et åpent miljø hvor det tas hensyn til flere synspunkter for å finne den optimale løsningen. Beslutningene må fattes på ett sted av en felles ledelse og ikke inne på lukkede cellekontorer, sier han.

50 millioner spart

Erfaringene fra GEM er meget gode. En forholdsvis beskjeden investering i et samarbeidsrom, rundt regnet 3 millioner kroner, har gitt store gevinster. Sammenliknet med tidligere gjennomføres modifikasjonene fem prosent mer effektivt.

- Når vi har arbeid for 1 milliard kroner, er det betydelige innsparinger. Vi har dokumentert at vi sparte 50 millioner i 2005. I tillegg har vi en måloppnåelse for gjennomføring av modifikasjonsarbeidene som er helt annerledes enn tidligere. Da var det rundt 40 prosent som ikke ble ferdige som planlagt. I dag er dette på 10 prosent.

Linjeledelse avgjørende

Matre legger til at også underleverandører er trukket inn i operasjonssenteret.

- Slik får vi langt bedre koordinering og planlegging av oppgavene vi må løse ute i havet. Vi har en ansvarlig sjef som til syvende og sist bestemmer gjennomføringen av oppgaven, og arbeidslagene slipper å få ordre fra folk som ikke inngår i linjeorgansisasjonen. En vel fungerende linjeledelse er helt avgjørende for at arbeidsmetodene skal gjennomføres i henhold til instruks og planer.

Kontinuerlig bemannet

Operasjonssenteret på land er bemannet 365 dager i året, 11 timer hver dag. I tillegg har formennene også hjemmevaktsording annenhver helg. Av 20 arbeidsformenn sitter 15 ute i havet, mens fem sitter på land. I tillegg er det et stort støtteapparat på land med alle ingeniørene som arbeider med modifikasjonene.

- Vi må være tilgjengelig samtidig med offshorearbeiderne, hvilket betyr døgnkontinuerlig bemanning. Forskjellen er at på land går bemanning vanlig skiftordning og ikke offshorerotasjon, forteller Matre.

- Vi må ha folk tilgjengelig dersom det skulle oppstå feil. Derfor har flere av medarbeiderne hjemmekontor annenhver uke. Vi kan ikke la folk gå og vente på oppdrag når de er offshore.

Som fra Ikea

ConocoPhillips arbeider også med å forbedre logistikken.

- Vi tar sikte på å innføre flatpakker á la Ikea. Det betyr at alle deler, skruer, muttere, pakninger og verktøy kommer i én forsendelse. Dette skal pakkes i containere som sendes ut på de ukentlige forsyningene til Ekofisk-senteret, forteller Matre.

Med denne organiseringen slipper medarbeiderne å vente på å få verktøy og annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre arbeidsoppgavene. I tillegg legges det opp en buffer med arbeid slik at dersom et arbeidslag må flyttes fra stedet de arbeider på grunn av operasjonelle forhold, kan de dirigeres til andre oppgaver.

Norsk selskap tar verdensmarkedet

Sense Intellifield i Kristiansand er nesten enerådene på å levere dataløsninger for integrerte operasjoner. Utgangspunktet er å levere informasjon over nett i sann tid, samt å bruke 3D visualiseringsverktøy for å presentere dataene for beslutningstagerne.

Operasjonssenteret for boring hos BP og ConocoPhillips dro i gang utviklingen og utformingen av teknologien i selskapet. Utformingen av teknologien ble nærmest en industristandard. I dag eksporteres teknologien verden over.

- Tidligere var 90 prosent av vår omsetning rettet mot norsk sokkel, i dag er 90 prosent basert på eksport, forteller en av gründerne, Erik Zachariassen til TU.

Sense Intellifield arbeider med visualsieringsprogramvare for å kunne presentere data på en bedre måte enn tidligere. Slik kan brukerne fatte beslutninger raskere i samarbeid med opreatørene ute i havet.

Neste skritt er å etablere slike driftssentere som ikke bare dekker et område, men som er globale. Det vil si at et døgnkontinuerlig bemannet driftssenter er koplet via internett til flere operasjoner verden over. Slik er det mulig å få samlet de beste fagfolkene ett sted og gi støtte til operasjoner som ligger verden over i sann tid. – Vi er de eneste som i dag kan tilby globale løsninger, forteller Zachariassen.

Sense Intellifield har avtale med RigNet om overvåking av totalt 120 rigger som er spredt verden over. I tillegg har Sense Intellifield også en global avtale med Shell. Zachariassen regner med at interessen for å bruke teknologien vil eksplodere etter hvert som den unge Playstation- og X-Box-generasjonen kommer til.

- De er vant til dataspill og bruk av visualiseringsteknikk for å foreta sine handlinger. Jeg er sikker på at de unge også vil være et positivt bidrag til å fremskynde bruk av integrerte operasjoner også i Norge, sier han.

Nytt senter på NTNU

I samarbeid med Sintef og IFE er NTNU utpekt som Senter for Forskningsbasert inovasjon (SFI) innen integrerte operasjoner av Forskningsrådet. De vil motta en forskningbevilgning på ca. 10 millioner kroner per år i årene fremover. Oljeselskaper og leverandørindustrien vil bidra til at bevilgningene økes slik at totalbudsjettet for senteret forventes å ligge på hele 40 millioner kroner per år. Senteret skal utvikle teknologier innen eFelt og integrerte operasjoner for olje- og gassvirksomheten. Senteret skal utvikle ny kunnskap, metoder og løsninger og samtidig utdanne morgendagens studenter.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.