KRAFT

Krever fornybart i u-land

FORNYBART I U-LAND: Dette er hva Norge burde prioritere høyest av klimatiltak de neste fire årene, mener folk: fornybar energi i u-landene. Dette er fra byggingen av TrønderEnergis vannkraftverk i Bugoye, Uganda.
FORNYBART I U-LAND: Dette er hva Norge burde prioritere høyest av klimatiltak de neste fire årene, mener folk: fornybar energi i u-landene. Dette er fra byggingen av TrønderEnergis vannkraftverk i Bugoye, Uganda. Bilde: Norfund

Det viktigste klimatiltaket denne stortingsperioden er å bygge ut mer fornybar energi i utviklingsland, mener 47 prosent av de spurte i en TNS Gallup-undersøkelse.

Det såkalte Klimabarometeret ble gjennomført tidligere i år, og i dag kom Klimabarometeret 2.

Klimabarometeret 2 fra TNS Gallup 04.12.09. Daniel Rees.
Klimabarometeret 2 fra TNS Gallup 04.12.09. Daniel Rees. Kjetil Malkenes Hovland

– Dette tyder på at folk har et bevisst forhold til at utslippene øker raskt i mange utviklingsland, og at mange oppfatter at Norge har noe å bidra med på disse områdene, sier Daniel Rees i TNS Gallup i en pressemelding.

Fornøyd med resultatet

Energi Norge (tidligere EBL) har flere medlemmer som driver med fornybar energi i u-land og syns dette er en positiv utvikling.

TNS Gallup klimabarometeret 2 norske saker
Energi Norge (tidligere EBL) har flere medlemmer som driver med fornybar energi i u-land og syns dette er en positiv utvikling.NORSKE SAKER: Norge fremmer CO2-fangst, skogvern og tiltak i skipssektoren som viktigste saker i København. Her er hva folket mener vi burde fronte. TNS Gallup

– Jeg er glad for at folk ser dette med fornybar energi. 2008 ble det første året hvor fornybar energi enn fossil energi. Og det ble bygget mer i u-landene enn i i-landene, sier direktør Steinar Bysveen.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er glad for at folk ønsker satsing på fornybar energi i u-landene. Nylig åpnet Solheim et vannkraftverk i Uganda, et prosjekt hvor TrønderEnergi og SN Power samarbeidet: Les saken her

– Vi har startet et utviklingsprogram for vann- og solkraft i u-land, som blir en stolpe i bistanden, sier Solheim. – Vi er godt i gang, det er godt folk verdsetter det.

Frykter for tradisjonell bistand

Men Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) i energi- og miljøkomiteen frykter at Solheim skal glemme ordinær bistand til fordel for energiprosjekter.

– Hva skal dette gå på bekostning av? Solheim har mange stolper i utviklingspolitikken. Men klassisk bistand med mat og medisiner må vi også ha, sier Hjemdal.

Klimabarometeret 2 fra TNS Gallup 04.12.09. TNS Gallup klimabarometeret norske saker partier
– Hva skal dette gå på bekostning av? Solheim har mange stolper i utviklingspolitikken. Men klassisk bistand med mat og medisiner må vi også ha, sier Hjemdal.ULIKE VELGERE: De fleste partienes velgere vil kutte mer i Norge og bygge ut fornybar energi i u-land. Men Frps velgere skiller seg noe ut. TNS Gallup

Partiene er like

Mange av de spurte i undersøkelsen oppfatter de politiske partiene som like i klimapolitikken.

– Det kan ha med klimaforliket på Stortinget å gjøre. Det kan ha bidratt til å depolitisere saken at alle ser ut til å være enige, sier Rees.

Men folk ønsker politisk ledelse, og at noen tvinger dem i klimavennlig retning.

– Det ser ut til være en holdning som deles av ganske mange, sier Rees.

Klimabarometeret 2 fra TNS Gallup 04.12.09. For lite fornybar energi.
– Det ser ut til være en holdning som deles av ganske mange, sier Rees. MER FORNYBART: De fleste spurte ønsker at Norge skal satse mer på fornybar energi. TNS Gallup

– Folk for passive

Men Erik Solheim mener folk er for tilbakelente, og ønsker mer engasjement.

– Det er en bred, men passiv tilslutning i klimapolitikken, sier han.

Han mener det fortsatt er en betydelig andel av befolkningen som er i tvil om klimaendringer, og sier at forskere burde sammenligne skepsisen mot klimaendringer med tidligere skepsis mot at røyking fører til kreft.

– Det er en betydelig hemsko. Det pedagogiske problemet er at klimaendringer er snikende, sier Solheim.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.