Krever et stramt statsbudsjett

Krever et stramt statsbudsjett
MÅ STRAMME INN: Knut Sunde i Norsk Industri krever at statsbudsjettet for 2012 blir stramt for å hindre at kronekursen sender norske industribedrifter ut i mørket. Bilde: Tore Stensvold

– Sveitserne har opplevd en rå styrking av sin valutakurs siste halve året. Av hensyn til eksportindustrien der, intervenerte den sveitsiske sentralbanken og erklærte krig mot valutamarkedet – og lykkes, foreløpig. Det førte til at enorme internasjonale kapitalmengder i løpet av ett døgn havnet i norske kroner. Dette kom på toppen av en gradvis styrking av kronekursen over flere måneder, forteller Knut Sunde i en pressemelding..

– Selv om de fleste industribedriftene har gode valutastrategier, rammes alle. Noen bedrifter rammes umiddelbart, andre først over tid. Vi har sagt tydelig fra at dagens kronekurs, med ca 7,50 mot euro og 5,40 mot dollar, de to store salgsvalutaene for eksportindustrien, er uholdbart over tid,sier han.

Svært alvorlig

Knut SUnde mener at myndighetene forstår utfordringen i valutamarkedet og at Norsk Industri er troverdige i sitt budskap. Høy Kronekurs slår inn på bedriftenes bunnlinje, fryser investeringer og skaper uro mht. Norge som industrinasjon.

– Mange toppledere i industrien står fram og bekrefter alvoret med basis i egen bedrift, politikerne gjør det samme og nær sagt alle journalistredaksjoner lager analyser som viser at industriens synspunkter aksepteres. Industriens virkelighetsoppfatning er forstått, sier Sunde.

Ingen renteøkninger

Norsk Industri har to ønsker overfor Norges Bank – at de raskt må erklære at de var villige til å ikke bare utsette renteøkningene, men også villig til å vurdere rentereduksjon om det måtte trenges. Og at Norges Bank gjentok tidligere læring om at den norske krona er en liten valuta som viser seg svært lite likvid når stemningen snur i valutamarkedet og alle vil selge krona. Kronespekulasjon innebærer stor risiko.

– Sentralbanksjefen tok denne rollen raskt, og vi er svært fornøyd med hans tydelige respons. Politikerne følger opp med løfter om stramt statsbudsjett. Og de må gjerne løse noen av industriens hjertesaker i statsbudsjettet også. Det ville vært god timing, understreker Knut Sunde.