Krever CO2 kompensasjon

Ja til CO2-kompensasjon for industrien og ja til økt kraftutveksling, er blant kravene i en felles plattform for verdiskaping som i dag offentliggjøres av LO, Norsk Industri og Energi Norge. De tre organisasjonene har for første gang kommet til enighet om en rekke energi- og næringspolitiske krav. Kravene skal sikre en offensiv politikk for verdiskaping i kraftbransjen og industrien skriver Norsk Industri en felles pressemelding.

– Sektorpolitikken har utspilt sin rolle. Nå må vi se klimapolitikk, energipolitikk og næringspolitikk i sammenheng. En helhetlig politikk vil gi store muligheter for grønn verdiskaping i Norge, sier LO-leder Roar Flåthen, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.Felles politiske krav

I «Felles plattform for økt verdiskaping» stiller de tre organisasjonene seg bak flere politiske krav, blant annet:

  • Industrien må gis CO 2-kompensasjon av hensyn til deres konkurranseevne
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser må bygges
  • Nettutvikling kan ikke utsettes og krever politisk beslutningsevne

– Fram til nå har vi brukt mye tid på å være uenige om hvordan kraften skal brukes. Det har stått i veien for en felles innsats for verdiskaping bygget på fornybar energi, og dette ønsker vi å rette på. Plattformen er blitt til fordi vi ser at kraftnæringen og industrien har felles langsiktige interesser. Det sier Roar Flåthen, som er opptatt av at man gjennom grønne norske arbeidsplasser kan bidra til internasjonal klimagevinst.

Blant de punktene man er enige om, er behovet for å kompensere for CO 2-påslaget i kraftprisen som kommer som et resultat av EUs kvotehandelssystem.Industriell innovasjon og teknologiutvikling

– Vi argumenterer ikke mot en offensiv klimapolitikk i EU og Norge, men vi sier at bedrifter som konkurrerer på verdensmarkedet må skjermes for de ulempene denne politikken gir på kort sikt. Hvis man ikke gjør det, vil de landene som er klimasinker bli belønnet med nye industriarbeidsplasser. Slik karbonlekkasje er dårlig nytt både for oss og klimaet, understreker Stein Lier-Hansen. Han ser på den felles plattformen som særlig viktig for industriell innovasjon og teknologiutvikling i Norge.Vil ha kraftkabler til utlandet

Plattformen avklarer også en felles holdning til kraftutveksling og bygging av mellomlandsforbindelser.

– Det vi er enige om er at mellomlandsforbindelsene må styrkes, og at kabelprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme må realiseres før Europa finner andre løsninger på sitt kraftbehov. Videre sier vi at det må skje på en balansert måte som ivaretar både verdiskapingen i kraftsektoren og konkurransekraften i industrien, sier Oluf Ulseth, som understreker at det haster med å komme i gang med de første prosjektene.

Les mer om: