MILJØ

Krevende miljømål

Leif Haaland
6. aug. 2003 - 08:08

Som leder for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD) får Norge en sentral posisjon i den internasjonale oppfølgingen av Johannesburg-toppmøtet i fjor.

CSD skal etterse at målene følges opp og gi råd om den videre oppfølging. Vi spør miljøvernminister Børge Brende hvilken rolle han vil spille.

- Min jobb blir først og fremst å sikre økt politisk oppmerksomhet omkring arbeidet med bærekraftig utvikling, både blant landene og i ulike deler av FN-systemet og andre internasjonale organisasjoner, sier miljøvernministeren.

- Jeg ser det som en viktig utfordring å involvere andre sektorer enn miljøsektoren i CSDs arbeid. Ute som hjemme, er sektorpolitikken viktig for miljøet. Sammenhengen mellom fattigdomsbekjempelse og miljø vil jeg også vektlegge spesielt. Også ikke-statlige aktører må involveres. Vi kan ikke nå våre miljømål uten et tett samarbeid med privat næringsliv, forskningsmiljøer og andre viktige samfunnsgrupper.

Brende vil trekke sammen ulike land og interessenter for å oppnå en felles forståelse av felles utfordringer, for derigjennom å sikre en fortsatt innsats for bærekraftig utvikling.

- Jeg ser frem til en utfordrende og viktig oppgave. Landene kommer til CSD med ulike forutsetninger og interesser. Min jobb blir å synliggjøre at vi på hver vår måte må bidra til å jobbe mot ambisiøse fellesmål.

Både vann og avløp

- Er ekspertisen på NLH på linje med dine tanker om bedre vann og sanitære tjenester?

- Problemene med forurenset drikkevann som er beskrevet i artikkelen, viser på en sterk måte hvilke utfordringer vi står overfor på dette området.

Vi må øke tilgangen på ferskvann og sanitære tjenester samt bygge opp en miljøforsvarlig vannforvaltning. Det er kanskje det aller viktigste vi kan gjøre for å bedre leveforholdene for de fattigste og for å sikre en bærekraftig utvikling. Dette vil være et hovedtema for kommisjonen jeg skal lede den kommende toårsperioden.

Det er viktig at de tekniske løsningene tilpasses forholdene og forutsetningene der de skal tas i bruk. Vann er mangelvare over store deler av den fattige verden og oppleggene for håndtering av sanitæravløp som prøves ut på NLH virker derfor svært interessante.

- Er det logisk å satse parallelt på å forbedre vann og avløp?

- Rent drikkevann er av vital betydning for folks helse. En viktig oppgave er derfor å beskytte ferskvannskildene mot forurensning. En av de største forurensningskilder i mange land er dårlige sanitære forhold. Et parallelt arbeid rettet mot forbedring av disse er ofte helt avgjørende for å sikre folk tilgang til rent drikkevann.

Vi har kompetanse

- Hva bør norske leverandører av kunnskap, varer og tjenester gjøre i forbindelse med Johannesburg-målene?

- Norge har lange tradisjoner og gode kunnskaper innenfor vann- og avløpsteknikk.

Etter Johannesburg-konferansen er disse temaene satt øverst på den globale dagsordenen. Leverandører innenfor dette feltet bør nå være spesielt aktive slik at norske produkter og norsk kompetanse kommer til nytte der det virkelig trengs. Løsningene må samtidig være tilpasset de enkelte lands forutsetninger og behov. Lokale utfordringer må ivaretas når det gjelder ressurser, slik at tiltakene kan bli varige og være forankret i lokal kultur. Tradisjonelle tekniske løsninger basert på norske forhold bør anvendes med varsomhet i forhold til dette. Norske leverandører bør lære av NLHs tilnærming - det er jeg sikker på at de gjør.

- Tror du tidsplanen holder ?

- Å halvere antall mennesker i verden som ikke har tilgang på rent drikkevann eller sanitære tjenester innen 2015, er ambisiøst. Målet innebærer at hver dag i 12 år skal 274.000 flere mennesker få rent drikkevann og 342.000 flere mennesker få sanitærtjenester. Dette forutsetter en politisk vilje i de rike landene til å bidra, og utviklingslandene må legge forholdene til rette gjennom et godt styresett. FN må ta en ledende rolle og koordinere de internasjonale tiltakene på en effektiv måte for at vi skal lykkes.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Jeg skal gjøre alt jeg kan for å bidra til dette gjennom min ledelse av kommisjonen for bærekraftig utvikling, forsikrer Børge Brende.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.