Kreftrisiko for offshoreansatte

Kreftrisiko for offshoreansatte
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skal følge opp undersøkelsen som viser økt kreftrisiko for offshoreansatte. Bilde: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Det kommer fram i en rapport som Kreftregisteret legger fram i dag.

Kreftregisteret har vurdert kreftrisikoen for ansatte i norsk offshorevirksomhet.

Noe økt risiko

Beregningene viser at den totale forekomsten av kreft blant offshorearbeiderne ikke avviker mye fra gjennomsnittsbefolkningen i Norge.

Imidlertid ser man blant de mannlige offshoreansatte en forhøyet risiko for akutt myelogen leukemi og kreft i brysthinne. En mulig årsak til denne typen leukemi er eksponering for oljeprodukter som benzen, skriver arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding .

Kreftregisteret anbefaler videre forskning som kan belyse denne saken nærmere.

Ny handlingsplan

– Antall tilfeller av disse kreftformene er lavt, men jeg tar likevel disse resultatene meget alvorlig. Regjeringen har sterkt fokus på helseeffekter av kjemisk eksponering i arbeidet i petroleumsvirksomheten og i arbeidslivet for øvrig, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Han har bedt petroleumsnæringen om å legge frem en konkret handlingsplan for oppfølging på kjemikalieområdet i midten av januar. Saken skal følges opp i løpet av våren.

Les mer om: