– Kravet om vannbåren varme vil gi dyrere boliger, ingen miljøgevinst

Sentrale aktører i byggebransjen går hardt ut mot nytt forslag om at vannbåren varme skal bli obligatorisk i alle større bygg.

– Kravet om vannbåren varme vil gi dyrere boliger, ingen miljøgevinst
Ifølge forslaget til ny byggeforskrift skal «energifleksible varmesystemer» dekke minimum 80 prosent av varmebehovet i et boligbygg. Formålet er å redusere uttaket fra strømnettet. Bilde: Colourbox

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslått å endre TEK17 for bygninger over 1000 kvadratmeter.