Krav til el-målere

  • energi

Fra 1. januar 2007 skal alle nettselskapene ha en tilfredsstillende kontrollordning med nøyaktigheten av alle målerne sine.

I dag finnes det over to millioner eldre målere i norske hjem. Disse målerne ble i sin tid produsert etter noe varierende krav til nøyaktighet og ulike standarder.

Med Norges frie kraftmarked og forbrukerens argusøyne på prisene, er det en forutsetning at måleverdien fra elektrisitetsmåleren er tilfredsstillende nøyaktig.

Justervesenet utarbeider nå en forskrift med krav til et tilfredsstillende kontrollopplegg for de enkelte nettselskapene - særlig med tanke på de gamle målerne.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå