KRAFT

Krav om samlet plan for småkraft legges død

Truls Tunmo
29. mars 2007 - 07:28

I et intervju med Teknisk Ukeblad i mars, mente Bongard at NVEs krav til konsekvensutredning på biologisk mangfold begrenset seg til maksimalt 20 000 kroner.

Nina-forskeren betegnet også de som driver med slike utredninger for kioskfirmaer. NVE mener påstandene er overdrevet.

– For det første er det ikke NVE som har bestemt kravene til denne konsekvensutredningen. Summen på 20 000 kroner er fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap, sier avdelingsdirektør i NVE, Bjørn Wold.Tilleggsundersøkelser

Han opplyser at NVE også ber om tilleggsundersøkelser i forbindelse med undersøkelser av biologisk mangfold.

– Dessuten er vi kjent med at det for en rekke søknader gjøres undersøkelser som langt overskrider beløpet på 20 000 kroner, sier Wold.

Han mener det ikke kan være tvil om at dokumentasjonen av biologiske undersøkelser i forbindelse med småkraftverk er blitt bedre etter at veilederen for biologiske mangfoldundersøkelser kom.

– Men det vil naturligvis være rom for forbedringer her, sier Wold.Krav for minstevannføring

Terje Bongard hevder at flere bekker er forsvunnet, noe Wold stiller seg avvisende til.

– Han dokumenterer ikke hva som er blitt borte. Det er heller ikke slik at bekkene blir borte dersom det bygges småkraftverk. NVE gir meget sjelden konsesjon uten krav om noen form for minstevannføring. Det er også vanlig at vi differensierer minstevannføringskravene slik at den i størst mulig grad følger det naturlige avrenningsmønsteret i vassdraget.Ekstra fokus

NVE-direktøren viser også til den reviderte veilederen om småkraftverk som setter ekstra fokus på ting som anses som særlig viktige i forhold til småkraftverk og virkninger til biologisk mangfold.

– Disse er kommet gjennom erfaringer i tillegg til spesifikke undersøkelser av små vassdrag. Jeg kan nevne at en undersøkelse av blant annet bunndyrfaunaen i 11 bekker i Rogaland og Telemark på strekninger hvor det planlegges småkraftverk, ikke påviste noen sjeldne eller truete arter. Disse bekkene skal etter planen også undersøkes etter at kraftverkene er bygget for å skaffe mer kunnskap om virkningene av småkraftverk for bunndyrfaunaen, sier Wold.Ingen samlet plan

I en undersøkelse fra Tsjekkia er det blitt sammenlignet bunndyr og fiskebiomasse på strekninger med fraført vann, med uberørte strekninger.

– Konklusjonen er at det var ubetydelige forskjeller på disse strekningene. Det betyr ikke at det ikke finnes rødlistede bunndyrarter her,eller at småkraftverk ikke påvirker bunndyrfaunaen. Men dersom det settes krav til minstevannføring, vil eventuelle negative virkninger for bunndyr trolig reduseres betydelig, sier Wold.

Hva med en samlet plan for småkraftverk som Terje Bongard etterlyser?

– En samlet plan for vindkraft er blitt foreslått, men avvist av stortinget to ganger. En samlet plan for småkraft vil være enda mer omfattende, og dermed gir svaret seg selv. Derimot er det i Soria-Moria erklæringen bestemt at det skal utarbeides fylkesvise planer for småkraftverk. Forslag til miljøfaglige retningslinjer for slike planer har vært på en omfattende høringsrunde, blant annet til Nina hvor Bongard er ansatt. Arbeidet med fylkesvise planer skal starte i 2007, sier Bjørn Wold.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.