PROSJEKTER

Krass kritikk fra Arbeidstilsynet mot Sotra Link i tilsynsrapport

Etter et tilsyn på Sotrasambandet i mai i år, får Sotra LInk en frist fram til 30. oktober på å svare på flere påviste brudd på Arbeidsmiljøloven.

Sotra Link bygger, som bygger det nye Sotrasambandet, har hatt besøk av Arbeidstilsynet
Sotra Link bygger, som bygger det nye Sotrasambandet, har hatt besøk av Arbeidstilsynet Illustrasjon: Baezeni
Thor SøndenaaJournalist
10. aug. 2023 - 15:20

Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts motorvei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss ved fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. Rundt 4,6 km går i tunnel. Sotra Link AS har inngått en OPS-kontrakt med Statens vegvesen om å finansiere og gjennomføre prosjektet. Sotra Link AS eies av Ibsen Investment Holdings (forvaltet av Macquarie), Webuild og SK Ecoplant.

Sotra Link AS har satt ut arbeidet i kontrakten til to hovedentreprenører. Det er selskapet Sotra Link CJV ANS som prosjekterer og bygger veien. Intertoll Norge har ansvar for drift og vedlikehold av veien når den er ferdig bygget.

Kvinne med kort, mørkt hår, med skinnjakke, armene i kors og alvorlig ansiktsuttrykk.
Les også

Helikopter-stans: – Sikkerheten til de ansatte er alltid førsteprioritet

Sotra Link CJV ANS består av entreprenørselskapene Webuild (Italia), FCC Construcción (Spania) og SK Ecoplant (Sør-Korea). Entreprenørselskapet har rundt 30 nasjonaliteter i arbeidsstokken.

Arbeidstilsynet kom på tilsyn

Spaden ble satt i jorda i mars i år. Den 26. mai gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn på byggeplassen. Bakgrunnen var flere mottatte bekymringsmeldinger, ifølge Bergens Tidende, som skrev tidlig om saken.

Det ble gjennomført et møte med ledelsen og verneombud, gruppeintervju med fem arbeidstakere og deretter et oppsummeringsmøte med ledelse og verneombud.

Veier24 har fått innsyn i en sladdet versjon av tilsynsrapporten.

Arbeidstilsynet har summert opp resultatet i 12 ulike punkter der de mener å ha påvist brudd på gjeldende regelverk. Entreprenøren har frist fram til 30. oktober med å komme med kommentarer/opplysninger før Arbeidstilsynet fatter endelige vedtak.

Et hovedinntrykk når vi leser rapporten er at møtet mellom de utenlandske selskapene og norsk lovverk og arbeidskultur slett ikke har gått knirkefritt. Samtidig som Arbeidstilsynet åpenbart har gått entreprenørselskapet nøye etter i sømmene og krever full tilpasning til norsk regelverk.

Mangelfulle arbeidskontrakter

Arbeidstilsynet påpeker at daglig arbeidstid ikke fremkommer i avtaleteksten, og at oversendte timelister ikke sier noe om start- og sluttidspunkt for arbeidsdagen. Heller ikke lengde på ukentlig arbeidstid, pauser eller overtid. Noe som er alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er store uklarheter om de enkelte verneombudene (4 stykker) sine ansvarsområder. Ombudene får heller ikke avsatt tid til å utføre vernearbeid på en forsvarlig måte.

I samtale med arbeidstakerne kom det fram at de var lite kjent med verneombudets rolle og hvem som var verneombud. Ingen faste møteplasser mellom verneombud og arbeidstakere eller mellom verneombud og ledelsen var etablert.

Varslingstjenesten ufullstendig

Sotra Link benytter avvikssystemet Dalux. Alle innmeldte rapporter om avvik og uønskede hendelser samt historikk og behandling blir lagret der. Tilsynet fant at det ikke var mulig å melde inn avvik innenfor alle fem arbeidsmiljøbetingelser: Organisatoriske, fysiske, ergonomiske, psykososiale og kjemisk/biologiske.

Arbeidstakere opplevde at ledelsen så på det som negativ kritikk hvis noen skrev rapport om en uønsket hendelse, skriver Arbeidstilsynet.

En rutine for varsling, whistleblowing, skal være etablert. Men HR-ledelsen fortalte at der ikke var meldt in varsler i dette systemet.

Bergens Tidende, derimot, melder at Arbeidstilsynet er gjort kjent med hendelser der arbeidstakere er blitt utsatt for trakassering, utilbørlig adferd og seksuell trakassering fra overordnede.

Arbeidstilsynet fant heller ingen rutiner for forebygging og oppfølging av sykefravær. Men skriver at der er planlagt et samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å lage en plan.

Statens vegvesen vil ha orden

Prosjektleder hos byggherren, Statens vegvesen, Lene Sælen Rivenes, er tydelig.

 - Statens vegvesen forutsetter at de som jobber for Vegvesenet, skal ha tingene i orden. Og vi som byggherre, vil selvfølgelig følge opp rapporten fra Arbeidstilsynet.

Samferdselsministeren bekymret

Samferdselsdepartementet er også orientert om rapporten og sakene den tar opp.

 - Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige forhold hos Sotra Link Construction JV ANS, og jeg forventer at selskapet retter opp alle påleggene innen fristen, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en kort kommentar til Veier24.

Sotra Link leier inn PwC

 - Vi tar Arbeidstilsynets rapport svært alvorlig og vi har leid inn PWC til å gjennomføre en intern granskning. Vi kommer også til å samarbeide med Arbeidstilsynet for å ha en god forståelse av de ulike punktene i rapporten og vil implementere en helhetlig plan for å identifisere og løse utfordringene vi har, skriver Gunn Eklund Breisnes,
leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Sotra Link, i en epost til Veier24.

 - Vi skal i tillegg

  • Revidere varslingsprosessen og sørge for at ansatte har tillit til prosessen.
  • Styrke kommunikasjonen rundt og opplæring av ansatte når det gjelder interne klageprosedyrer.
  • Gjennomføre en medarbeider-tilfredshetsundersøkelse for å identifisere utfordringer, få innsikt i våre kollegaers arbeidshverdag og identifisere områder for forbedring.
    Les også

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.