KRAFT

Krangler om ansvaret i Høyanger

Statnett løper fra sitt ansvar for forsyningssikkerheten, mener Hydro.

 

For å opprettholde forsyningssikkerheten til aluminiumsverket i Høyanger er det viktig med tilstrekkelig lokal kraftproduksjon i tilfelle linjebrudd.

Et langvarig utfall på en av transformatorene i Høyanger vil kunne bli krevende å håndtere, skriver Hydro i et brev til Statnett som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

Krever informasjon

Det har ifølge Hydro vært flere hendelser det siste året hvor det har vært behov for tydeligere koordinering og ansvarsutøvelse fra Statnett som systemansvarlig for å håndtere utfordringer knyttet til driften av anleggene i Høyanger.

I en epost i januar i år skrev Statnett til Hydro at de ikke har virkemidler til å sikre tilstrekkelig kraftproduksjon i lokale områder, og at de ikke anser spesialregulering av produksjon som et egnet virkemiddel til dette.

Videre fremhever Statnett at alle netteiere og produsenter må få informasjon om hva som anses som minimumsproduksjon i de lokale og regionale områdene og tilpasse sin produksjon etter dette.

Les også: Statnett vil bruke 50 milliarder på ti år

– Statnett har ansvaret

Dette får Hydro til å reagere kraftig:

«Vi kan […] ikke se at ansvaret for forsyningssikkerheten som Statnett uttaler er tillagt lokale netteiere og kraftprodusenter, er legalt forankret. I henhold til regelverket er det systemansvarlig (Statnett, journ. anm.) som er ansvarlig for forsyningssikkerheten i Norge til enhver tid. Det er også systemansvarlig som har virkemidlene for å sikre forsyningen i landet – ikke nett-eiere eller kraftprodusenter», skriver Hydro.

Les også: Du må betale for elektrifiseringen

Droppet avtale

Statnetts kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen påpeker at Hydro tidligere hadde en avtale om at Statkrafts kraftverk i Høyanger skulle sikre produksjonen ved aluminiumsverket. Denne avtalen opphørte ved utgangen av 2010.

Hydros direktør for energiforsyning- og utvikling, Morten Røsæg, understreker imidlertid at avtalen med Hydro kom i stand i 1998, da ingen ennå var utpekt til å ha et overordnet ansvar for forsyningssikkerheten i Norge.

– I 2002 ble forskrift om systemansvar innført i Norge, og sammen med Stortingets presisering av systemansvaret i energiloven er det slått fast at Statnett som systemansvarlig har ansvaret for momentan balanse mellom produksjon og forbruk i hele landet. Det er også Statnett som gjennom dette regelverket har ansvaret og virkemidlene for å sikre forsyningen i landet. Da avtalen med Statkraft utløp i 2010, var det dermed Statnett som både hadde ansvaret og virkemidlene for å sikre forsyningssikkerheten i Høyanger, sier han.

På sikt trenger vi å styrke forsyningssikkerheten i området for å dekke forbruket ved metallverket ved langvarig feil i nettet, sier Pladsen.

– Løper Statnett her fra sitt ansvar?

– Vi tar vårt ansvar. Ut fra Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) skal Statnett utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med svært anstrengt kraftsituasjon. I tillegg skal energisituasjonen og driften av systemet kontinuerlig overvåkes. Vi har i dag ikke virkemidler som setter oss i stand til å holde igjen vann utenom i helt spesielle, særlig pressede situasjoner, sier Pladsen.

Les også:

OED lar Troll svekke forsyningssikkerheten 

Entreprenører advarer Statnett

NVE hudfletter Lyse for profittjag

Hydro: Statkabel et positivt bidrag 

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.