ENERGI

-Kraftvarmeverk redning for Norge

Leif Haaland
7. jan. 2003 - 13:43

- Norge burde ha som mål selv å dekke opp veksten i det norske strømforbruket så miljøvennlig som det til enhver tid er mulig. Derfor er det tid for debatt om kraftvarmeverk basert på naturgass og bioenergi, sier sivilingeniør Terje Høe i Maskin og Miljø as.

- Selv i år med normal magasinfylling, må vi importere kraft utenfra, hovedsakelig kullkraft fra Polen og Danmark. Dette er sterkt forurensende elkraft som gir store utslipp av CO 2, svovel- og nitrogenoksyder. Norsk energistrategi burde ta sikte på å dekke det voksende elektrisitetsforbruket med energi produsert i Norge. I snitt må vi bygge ut mellom en og to TWh hvert år for å unngå å bli mer avhengig av importert kullkraft, sier han. Samtidig bør vi redusere forbruket av elektrisk kraft til husoppvarming. Det utgjør ca 30 TWh av et samlet elforbruk på ca 120 TWh.

Biobrenselanlegg som forsyner lokale sentra med varme, skoler, næringsbygg, sykehus og boligblokker, kan gi miljøvennlig og økonomisk husoppvarming. Små peisenheter med varmegjenvinner, varmtvannsakkumulator og Enøk-automatikk er aktuelt for større boliger.

Løsninger finnes

Høe mener det er naturlig å følge den samme strategi som med hell er gjennomført i Danmark, Sverige og Finland i løpet av de siste 30 årene. Her skjer en vesentlig del av strømproduksjonen i kraftvarmeverk som benytter bioenergi eller naturgass for kombinert strøm- og varmeproduksjonen. Disse anleggene er enten CO 2-nøytrale, eller de har en særdeles god brenselsutnyttelse med lite CO 2-utslipp og lite luftforurensing.

Som eksempel på CO 2-nøytral elektrisitetsproduksjon, viser han til biobrenselanlegget i Eskilstuna som ble bygget av det norskeide Kværner Pulping i år 2000. Anlegget har en installert effekt på 38 MW elektrisk kraft og 71 MW fjernvarme. Energiutnyttelsen er 110 % fordi den latente varmeenergien i vanndampen fra brenslet kondenseres og utnyttes, påpeker han. Et tilsvarende anlegg ble foreslått bygget på Sande Paper Mill, som gikk konkurs i høst.

Den andre typen kraftvarmeverk baserer seg på naturgass hvor elektrisk kraft og damp blir produsert i gassturbinanlegg med varmegjenvinner for damp- og fjernvarmeproduksjon.

Et typisk anlegg med en gassturbin kan ha en installert effekt på 55 MW og fjernvarme 15 MW. Denne teknologien er utnyttet i ni store anlegg i Danmark, de fleste levert av tidligere Kværner Energy.

Statoil skal være engasjert i bygging av tilsvarende anlegg i Belgia. Dresser Rand, Kongsberg er en stor norsk leverandør av slike anlegg i dag.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.