ENERGI

Krafttraver får avløsning

Follafoss: På grunn av alderen til anlegget samt påbud om å skifte ut et gammelt smisveiset tilløpsrør, ble det besluttet å bygge ny kraftstasjon i fjellet vest for dagens anlegg samt ny tilløpstunnel.

Dette gir en bedre utnyttelse av fallet mellom Follavatnet og ned til fjorden.

Mens dagens kraftproduksjon er på 140 GWh i året, øker den nye stasjonen kraftproduksjonen med ca. 45 GWh.

I utbyggingen inngår en overføring av Brattreielva til Follavatnet. Denne overføringen øker produksjonen med 10,5 GWh. Nye Follafoss skal etter planene settes i drift i oktober neste år.

To verk i vassdraget

Follavassdraget var det første vassdraget Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) bygde etter at bedriften ble opprettet i 1919. I vassdraget er det to kraftverk, Follafoss og Brattingfoss.

Til sammen produserer de to verkene 172 GWh i et middels nedbørsår. Brattingfoss, som sto ferdig i 1953, er et kombinert kraft- og pumpeverk. Årsproduksjonen er ca. 32 GWh. I alt er kraftprosjektet beregnet å koste 285 mill. kroner.

Så langt har utbyggingen gått etter planene siden anleggsstart i fjor sommer. I begynnelsen av september var Skanska ferdig med drivingen av alle tunnelene i stasjonsområdet med unntak av gjennomslaget for utløpstunnelen mot Beitstadfjorden. Det skal først skje neste sommer.

Arbeidet med å bore en 90 meter lang sjakt med en diameter på fem meter i forbindelse med tilløpstunnelen fra Almlia har nettopp startet. En sjakt med denne diameteren er visstnok ikke boret før her i landet. Det bores først et pilothull og borekrona trekkes oppover.

Den nye tilløpstunnelen fra Almlia har en lengde på 3200 meter. Her gjenstår også en salve som vil bli avfyrt til sommeren for å etablere sammenkoblingen mellom svingekammer og topp svingesjakt. Fire gjennomslagssalver gjenstår før det nye verket kan settes i drift.

En del av massene fra anleggsdriften er gått med til utfylling av et nytt industriområde i Follafoss. Mesteparten av massene er lagt til et tidligere masseuttak. Fra dette er det fraktet masse sjøveis til Steinkjer for å fylle opp nytt landareal til det nye boligprosjektet Jæktbyen.

Betongarbeid

I kraftstasjonshallen pågår betongarbeid. Det skal pågå for fullt fram mot jul og så trappes gradvis ned når turbin og generator skal monteres. I stasjonshallen skal det monteres en hovedturbin på 47,2 MW og en tapperturbin på 1,5 MW. Stasjonshallen ligger ca. 350 meter inn i fjellet sørvest for dagens kraftstasjon.

Når vannet stenges inn til turbinene på det gamle verket 31. mars neste år, settes en ny reservevannforsyning i drift til befolkning og industri i området. Denne skal benyttes til den nye stasjonen med permanent vannforsyning settes i drift.

Informasjon

NTE har lagt stor vekt på informasjon til beboerne gjennom informasjonshefter som er sendt ut til alle husstander i området. Her gis det informasjon om prosjektets gang med anleggsdrift, sprenging og kjøring av masser. I tillegg er det satt opp skilt og oppslagstavler. Dette har ført til at det nesten ikke har vært noen klager på anleggsvirksomheten.

Etter vel 80 års virke er det ikke over og ut for den gamle stasjonen. Store deler av bygget skal fortsatt brukes til kontroll- og apparatanlegg. Dessuten har NTE besluttet å bevare bygningen som et kulturhistorisk minnesmerke.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.