Kraftselskapene hører ikke på Statnetts advarsler: Produserer som før

NVE ber Statnett utrede tiltak for rasjonering.

Kraftselskapene hører ikke på Statnetts advarsler: Produserer som før
Vannstanden i Mjøsa har vært svært lav i år. Mjøsa renner ut i Vorma og senere Glomma, hvor det ligger fem store kraftverk. Bildet er tatt 14. mai i en tørr småbåthavn på Biristrand. Foto: Ellen Synnøve Viseth

«Vi følger nå med på hvordan aktørene disponerer vannet for å sikre at det er nok tilgjengelig
produksjon kommende vinter. Så langt ser ikke Statnett klare indikasjoner i kraftflyt eller priser på at meldingen til markedsaktørene har hatt effekt».