– Kraftselskap har et ledelsesproblem

– Kraftselskap har et ledelsesproblem
ALVORETS TIME: - Kraftbransjen står foran en betydelig fallgruve når AMS skal innføres, advarer avtroppende NVE-direktør Agnar Aas. Bilde: Jannicke Nilsen

WIEN: Om få uker går Agnar Aas i Norges vassdrags- og energidirektorat av som direktør. I dag snakket han for siste gang til en samlet energibransje, på Energi Norges vinterkonferanse.

Han benyttet anledningen til å rette en streng pekefinger mot deler av kraftbransjen.

Det er den vedtatte innføringen av avanserte måle- og styresystem (AMS) og innholdet i NVEs tilsynsrapport for 2010 som nylig ble publisert som opptok Aas.

Ble overrasket

NVE publiserte nylig tilsynsrapporten for 2010. Aas tilsto at han ble overrasket da han leste rapporten fra eget direktorat. I fjor gjennomførte NVE 105 revisjoner, 485 inspeksjoner, en rekke “skrivebordstilsyn”, og avdekket til sammen 444 avvik.

– Jeg er veldig lei meg på deres vegne, for dette er ikke bra. Når vi ser på resultatene fra tilsynene, ser vi at det er en del ledelsesstyrte holdninger som skaper problemene, sa Aas.

Han sier ledelsen selv må dykke ned i tilsynsrapportene og ta tak i problemene i hvert enkelt selskap.

Feilfrekvensen øker

De mange avvikene er blant annet konsentrert rundt kraftforsyningsberedskap, oppfylling av miljøkrav, beregning av anleggsbidrag og store mangler ved beredskapsplanene.

– Vi finner en vanvittig dårlig holdning i noen selskaper, og det er definitivt et problem. Når feilfrekvensen øker på grunn av ulike årsaker, og vi parallelt med dette i etterkant kan vise at det er slendrian i selskapet, da går det på omdømmet løs, sa Aas til forsamlingen, og sa at NVE for alvor nå må sette tilsyn på agendaen.

Det er spesielt manglene ved mange av kraftselskapenes beredskapsplaner som Aas ser fram til å overlate til andre når han går av som NVE-direktør etter påske.

– Ta AMS på alvor

Aas benyttet også anledningen til å be kraftbransjen om å ikke ta for lett på innføringen av AMS. Regjeringen har framskyndet innføringen, og Midt-Norge skal få automatiske strømmålere allerede i 2013.

– Kraftbransjen har vært veldig proaktive så langt, og det er veldig bra. Nå er alvorets time kommet. Det er en betydelig fallgruve her om dette ikke blir gjort på riktig måte. Konsekvensen er at bransjen kan få kundene mot seg. De må føle at dette ikke bare er en ekstrakostnad for dem, sa Aas.

IT ikke nok

Han advarte kraftbransjen om å "outsource" oppgaven med å løse utfordringene med utrullingen av AMS til nettselskapenes IT-avdelinger, og tenke at det holder.

– Dette er ikke et problem bare IT-avdelingen kan løse, her bør direktørene med i arbeidet. Dere sitter på nøkkelen når det kommer til om dette blir en gladsak for bransjen eller ikke. Det er ikke gitt at det blir det, sa Aas før han takket for seg.

Kommunikasjonsutfordring

Etter innlegget utdyper Aas hva han mener er den største utfordringen for bransjen når AMS-utrullingen skal finne sted.

– Vi skal installere nye målepunkter i alle hus, og det er en ekstrakostnad for forbrukeren. Selskapene må være i stand til å formidle hva slags fantastiske muligheter disse målerne gir, og ikke bare installere og etterlate en følelse av at dette bare er utgifter og ingen nye muligheter for brukeren. Det er først og fremst en kommunikasjonsutfordring, sier Aas til Teknisk Ukeblad.

På jobbjakt

Aas har ikke bestemt seg for hva han skal gjøre når åremålsstillingen som NVE-direktør går ut etter påske.

– Nå skal jeg først og fremst ha en lang ferie på minst fire uker og gå på ski på hytta. Men målet er å gå ut i ny fast jobb etter hvert, sier Aas.

Les flere saker fra Vinterkonferansen i Wien:

– Krafteksport øker CO2-utslippene

– Trenger ny medisin mot klimakrisen

– Forstår de hvor alvorlig dette er?

– Samarbeid hindrer industridød

Nye kraftlinjer til Europa: – Ingen endring i politikken