Kraftprodusentene har spart vann i sommer

NVEs ukesrapport viser at kraftproduksjonen i sør har økt, men den er fremdeles lavere enn tilsvarende uke de siste ti årene.

Kraftprodusentene har spart vann i sommer
Ny rapporteringsordning for vannkraft i Sør-Norge viser at produsentene i sommer har holdt igjen vann som kan lagres til vinteren. Foto: Rune Engsæter/ NVE

Kraftprodusentene har fulgt oppfordringen fra regjeringen og holdt igjen vann i magasinene i Sør-Norge som kan lagres til vinteren.

Det viser ukesrapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Tallene viser at nesten alt vannkraft som er produsert i Sør-Norge de siste ukene, er vann det ikke er mulig å lagre. Det betyr at produsentene i sommer har fulgt oppfordringene fra myndighetene og spart på vannet der de kan, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Fyllingsgraden på Østlandet og Sørlandet var i forrige uke på det laveste nivået på over 20 år.

Vil variere mer framover

Rapporten viser at det i uke 33 har vært en liten økning i kraftproduksjonen. Årsaken er trolig høyere priser i Europa. I tillegg er det produksjon som er nødvendig for å oppfylle konsesjonskrav, samt krav som er satt av hensyn til miljøet, som minstevannføring.

– I tiden framover vil vi se at tallene fra kraftprodusentene varierer fra uke til uke. Det samme gjelder variasjon i magasinfylling, sier Nordberg.

Hun påpeker at det vil være naturlig i det norske kraftsystemet, som er avhengig av været. Men det er fortsatt svært viktig at kraftprodusentene holder igjen vann som kan brukes til å produsere strøm til våren, understreker hun.

– Kraftproduksjonen økte i de tre sørlige prisområdene i forrige uke, men var fremdeles lavere enn tilsvarende uke de siste ti årene, sier Nordberg.

Etter to uker der kraftflyten har gått inn i det sørlige Norge, gikk det i forrige uke samlet sett mer kraft ut, ifølge NVE. Denne delen av landet har vanligvis høyere nettoeksport på denne tiden av året. 

Les også

Prisene sank i nord

Prisene steg i forrige uke, både i Europa og i Norge. Nord-Norge var det eneste området i landet hvor strømprisen sank.

– Økte brensels- og CO2-priser, og lavere vindkraftproduksjon i Europa er viktige årsaker til prisøkningen også her til lands. I nord har derimot økt vindkraftproduksjon og begrenset nettkapasitet ut av landsdelen bidratt til en prisnedgang, sier Nordberg.

NVE skriver i rapporten at magasinene er i ferd med å fylles opp. Det blir viktig med nedbør utover høsten.

Mye kan endre seg de neste månedene, oppsummerer direktoratet. Det avhenger av nedbør, men også forhold som kan endres internasjonalt. Får vi mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og fortsatt urolig situasjon i Europa, kan det bli krevende forhold sør i Norge.

– Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser, skriver NVE i rapporten.

Les også