Kraftnettets historie

LYSEFJORDEN: Ledningen Lysebotn-Tronsholen. Leif Arne Hogstad i Lyse Energi utfører vedlikeholdsarbeid på spennet over Lysefjorden. (Bilde: Johan Wildhagen)
KABELHUS: Fjelldal kabelhus ved Tjeldsundet på 66 kV-ledningen fra Niingen kraftverk i Bogen til Sortlandsund. Fra 1954. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
TRONDHEIM: Den første transformatorstasjonen i Stavanger by ble oppført ved Mosvatnet i 1909. Bygningen ble senere forlenget i samme stil, og den lave fløyen med bolig for vaktmann ble oppført i 1913. (Bilde: Henning Weyergang-Nielsen, NVE)
NIINGEN: 66 kV-ledningen fra Niingen kraftverk i Bogen til Sortlandsund. Fra 1954. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
FØRSTE: Ledningen Grana ¿ Orkdal. Europas første kraftledning bygget kun med limtremaster. (Bilde: Henning Weyergang-Nielsen, NVE)
RANBERGHOLMEN: Ledningen Follafoss ¿ Steinkjer fra 1923. I Beitstadsundet står den ene av de 78 meter høye originale tårnmastene fra 1923 på Rambergholmen, der hekkende sjøfugl holder den med selskap. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
INNSET KRAFTVEK: Portalmast på 132 kV-ledningen fra Innset kraftverk. Fra 1960. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
FORANKRINGSMASTER: Ledninger fra Innsetverkene. Forankringsmaster på fire parallelle ledninger ut fra Straumsmo. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
1923: Katterat stasjon sett fra oven med transformatorstasjonen til venstre. De røde husene er vokterboliger, firemannsboligen som i dag er Katterat fjellstue, og stasjonsbygningen fra 1921 med den nyrestaurerte stasjonsparken. På andre siden av jernbanelinjen går den gamle 80 kV-ledningen med master fra 1923. (Bilde: Åsmund Wie, Jernbaneverket)
KASTELLET: Den nyklassisistiske Kastellet transformatorstasjon i Oslo er tegnet i 1925 av arkitektene Carl og Jørgen Berner. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
STAVANGER: Den første transformatorstasjonen i Stavanger by ble oppført ved Mosvatnet i 1909. Bygningen ble senere forlenget i samme stil, og den lave fløyen med bolig for vaktmann ble oppført i 1913. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
STRANSFORMATORSTASJON: Smestad transformatorstasjon. Stasjonen fremstår som godt ivaretatt, og særlig utvendig har den i stor grad bevart sitt arkitektoniske uttrykk slik det fremstod etter de to byggetrinnene i 1922 og 1928. (Bilde: Henning Weyergang-Nielsen, NVE)
STAVANGER: Hillevåg transformatorstasjon i Stavanger er en vakker bygning med en variert brukt av teglstein og åpninger i de ganske lukkede fasadene. (Bilde: Sissel Riibe, NVE)
ENGLEMAST: Kraftledningen Nore¿Oslo fra 1928, her representert gjennom ¿englemast¿ i Sørkedalen. (Bilde: Henning Weyergang-Nielsen, NVE)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå