ENERGI

Kraftkabel til Storbritannia øker prisene med ti øre

Påvirker prisene i hele Norden, ifølge analyseselskap.

Den siste av Norges planlagte utenlandskabler går til Blyth i England og åpnet i oktober.
Den siste av Norges planlagte utenlandskabler går til Blyth i England og åpnet i oktober. Foto: Statnett
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Høye priser på gass, kull og CO2 har sendt strømprisen til nye høyder denne høsten. Mandag kostet strømmen 5,50 kroner per kilowattime i den dyreste ettermiddagstimen, inkludert avgifter. 

Siden samme tid i fjor har Norge fått to nye kraftkabler til utlandet, nærmere bestemt Tyskland og Storbritannia. Hvor mye av prishoppet skyldes disse kablene?

– Det er vanskelig å si for akkurat denne situasjonen. Men for en måned siden gjorde vi en modellkjøring med og uten kabelen til Storbritannia. Da fikk vi ti øre høyere pris i snitt for de neste fem årene, så det har en effekt, sier Ole Tom Djupskaas i analyseselskapet Refinitiv.

Ga solid prisøkning i hele Norden

Prismodellen viste en solid prisøkning i hele systemprisområdet i Norden.

– Det er ikke godt å si hvor nøyaktig den er, men det viser at kablene har en priseffekt. Og det er høyest priseffekt når prisene er høye. Lite vann i Sør-Norge gir nok en ekstra priseffekt, sier Djupskaas.

Han minner om at hver kabel tilsvarer en forbruker på 1.400 MW. Det er over dobbelt så mye effekt som Norges mest kraftkrevende industribedrift.

– Men hvis det skulle bli kaldt og tørt hele desember, er kablene også en sikring for oss. Samtidig som Norge tjener masse penger på det, sier Djupskaas.

Sprikende analyser

Funnene samsvarer med det Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue, sa til E24 tidlig i november. Volue anslo at den britiske kabelen normalt sett øker prisene med ti øre i Sør-Norge, og tre–fire øre på systemprisen i Norden. Men med svikt i vannmagasinene og den svært spesielle energisituasjonen i Europa, betyr kabelen mer, ifølge Lilleholt.

Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Hvis man inkluderer kabelen til Tyskland (Nordlink) kunne strømprisen vært mer enn ti øre lavere i Norden og 20–25 øre lavere i Sør-Norge i høst, anslo Lilleholt. I snitt for hele året ville effekten vært mindre.

I et notat laget av Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tidlig i november, ble kablene tillagt seks øre av den samlede prisoppgangen i Norden siden 2019. Men i Sør-Norge kan kablene ha bidratt til å øke prisen med så mye som 13 øre i år, ifølge Rennesund.

Til sammenligning tillegger han prisene på gass, kull og CO2 over 16 øre av prisstigningen. 

Sterkere effekt i Sør-Norge

Mens Refinitivs analyse så på prisen i Norden de neste fem årene, så Thema Consulting på prisene i 2021. North Sea Link-kabelen til England har bare vært i drift siden oktober, noe som påvirker resultatene. 

– Effektene er større nå, og den vil være sterkest i Sør-Norge framover. Det er klart at 13 øre betyr en god del, men hovedårsaken er den ekstreme situasjonen i Europa og at gassprisen har økt med 600 prosent, sier Rennesund til TU.

Kommet for å bli

Men selv om det slås fast at nye utenlandskabler øker kraftprisen, er analytikerne enige om to ting:

– Færre kabler ville gitt mindre innslag av kontinentalt prisnivå, men i en underskuddssituasjon ville vi fortsatt nærmet oss tysk nivå, sier Djupskaas i Refinitiv.

Rennesund har en klar spådom for vinteren:

– Den blir dyr. Vi vil få perioder med vind og varmere vær. Men markedet tror på en nordisk pris på over én krone gjennom februar. Og Sør-Norge vil ligge høyere enn det.

Statnett sier 2-3 øre per kabel

Statnett har hele tiden sagt at kabelen til England vil øke strømprisen i Sør-Norge med 2–3 øre i snitt over tid. Kommunikasjonssjef Henrik Glette sa til TU i oktober at de ekstreme prisene nå i høst ikke har endret på det.

– Nei. Den prisen vi har sett nå er et resultat av det vi kan kalle en perfekt storm for strømmarkedet, men svært høye priser på kull, gass og CO2, lite vind og tørre magasiner. Det er ikke kablene som gjør dette, og det er ikke et vedvarende nivå. Det ser vi på kvartalskontraktene framover at heller ikke markedet tror, sa Glette.

Han får støtte fra Rennesund:

– Vi har også vært i det prisområdet, men det er i et normalår og 2021 er ikke normalt på noen måte. Effekten over tid vil være mindre enn i dag, både fordi været i Norden vil endre seg og markedet tror også at gassprisen skal ned. 

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.