Norden importerer det meste av kraften fra Russland. Arkivfoto (Bilde: ARKIV)

Kraftig vekst i kraftproduksjonen

  • energi
Kraftforbruket i Norge ligger fortsatt under 2001-nivå.

Mesteparten av produksjonsøkningen kommer fra norske vannkraftverk og svenske kjernekraftverk.

Produksjonsøkningen fra vannkraftverkene, 13 TWh, tilsvarte redusert produksjon fra varmekraftverk med kull, olje og gass som brensel.

Samlet import av kraft til Norden var på 12 TWh i 2004, hvorav 11 TWh kom fra Russland.