Kraftig solcellevekst kan skape et stadig økende avfallsproblem

I løpet av de neste 30 årene kan vi vente 140.000 tonn avfall fra solcellepaneler, som ifølge eksperter har svært begrensede muligheter for resirkulering.

Kraftig solcellevekst kan skape et stadig økende avfallsproblem
Delstaten Indiana vil huse USAs største solcelleanlegg i 2024. Illustrasjonsfoto: Colourbox/Ali Mufti

Prisene på solceller raser nedover i takt med at effektiviteten øker. Dette har skapt et blomstrende marked for å etablere solcelleprosjekter, og ifølge det siste anslaget fra Dansk Energibyrå, forventes solcellekapasiteten i Danmark å femdobles innen 2025.