KLIMA

Kraftig nedgang i klimagassutslippene

Klimagassutslippene gikk kraftig ned i 2009, og mest gikk de ned fra industrien og olje- og gassvirksomheten.
Klimagassutslippene gikk kraftig ned i 2009, og mest gikk de ned fra industrien og olje- og gassvirksomheten. Bilde: Colourbox.com

Den kraftige nedgangen skyldes blant annet lavere utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten.

For andre år på rad synker Norges samlede klimagassutslipp, viser foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet.

Utslippene fra industrien gikk ned fra 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008 til 12,5 millioner tonn i 2009, en nedgang på 10,7 prosent.

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten viste også en betydelig nedgang fra 2008 til 2009 på 7,6 prosent, eller 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter

Les mer om: