Kraftig havmøllevekst i Europa

Kraftig havmøllevekst i Europa
STORE TURBINER: Gjennomsnittlig størrelse på havmølleturbinene som ble installert i Europa i første halvår i år var 3,4 MW, opp fra 2,9 MW samme periode i fjor. Bilde: REPower

Det går fram i en rapport fra den europeiske vindkraftorganisasjonen Ewea.

Til sammen ble det koblet til 348 MW havmøllekapasitet på nettet i Storbritannia, Tyskland og Norge, ifølge rapporten. Det er en økning på 4,5 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Les også: Havvind: 51 prosent vekst

Større turbiner

I Europa er det for tiden i ferd med å bygges elleve havvmølleparker til en verdi av 8,5 milliarder euro (65,6 milliarder norske kroner) med en samlet kapasitet på 2844 MW.

Gjennomsnittlig turbinstørrelse var 3,4 MW, opp fra 2,9 MW første halvår i fjor.

Selv om mye går i riktig retning for den europeiske havmølleindustrien, finnes det fremdeles utfordringer, understreker generalsekretær Christian Kjær i Ewea.

– Bransjen er i ferd med å komme ut av finanskrisen, men står fortsatt foran en potensiell forverring av den generelle økonomiske krisen.

Antall banker som låner kapital til investeringer i havvindparker øker jevnt og trutt, selv om det fortsatt er behov for å tiltrekke seg et økende antall store institusjonelle investorer i havvindparker, sier Kjær i en pressemelding.

Les også: Mot rekordår for offshorevind

Rekordmye penger

Flere havvindparker i Tyskland og Storbritannia nærmer seg nå en investeringsbeslutning i 2011, og finansinstitusjoner kommer i år til å bidra med rekordmye penger til bransjen, over 3 milliarder euro (23 milliarder kroner), ifølge Ewea.

Ved utgangen av juni var det 1247 havmølleturbiner, med en samlet kapasitet på 3294 MW tilknyttet nettet i Europa. Disse var fordelt på 49 parker lokalisert mellom ni europeiske land.

Les også: Fiskarlaget varsler havvindbråk

Les mer om: