Kraftfakta

Kraftfakta
  • energi

240.000

husholdningskunder byttet kraftleverandør i 2004 ifølge Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). De har foretatt kvartalsvise undersøkelser siden 1997. Dette er et ledd i arbeidet med å undersøke om kraftmarkedet fungerer tilfredsstillende.

200.000

Færre leverandørbytter ble foretatt i 2004 sammenlignet med rekordåret 2003. Den kraftige nedgangen skyldes i hovedsak at mange byttet i etterkant av den spesielle situasjonen med høye kraftpriser vinteren 02/03.

52.100

husholdninger skiftet leverandør i 4. kvartal i fjor. Dette er stabilt i forhold til både 2. og 3. kvartal, men en halvering i forhold til tilsvarende kvartal i fjor.

35,3

øre/kWh var gjennomsnittsprisen for de dominerende kraftleverandørene i fjor.

23,5

prosent av kundene blant husholdninger og hytter/fritidsboliger har nå en annen leverandør enn den dominerende i nettområdet. ALA

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå