NETTARKIV

Kraftfakta

25. sep. 2006 - 10:00

Kraftprisen

Etter noen dager hvor kraftprisen svingte rundt 80 euro/MWh (ca. 64 øre/KWh) i slutten av august, har prisen i september ligget rundt 60-65 euro (+/- 50 øre/KWh) på kraftbørsen NordPool. Prisen for kraft levert i 4. kvartal i år (oktober-desember) forventes ut fra futurekontrakter handlet for dette kvartalet (blå kurve) å ligge noe høyere. Prisen for 4. kvartal fluktuerte i september rundt 70 euro (55-60 øre/KWh).

Kilde: nordpool.noMagasinfyllingen

I uke 32 (august) var fyllingsgrad på 59,4 % mot median for årene 1990-2005 på 84,5 %. Frem til uke 37 økte fyllingsgraden til 61,2 %, men ble svekket i forhold til mediankurven, som i uke 37 ligger på 87,6 % magasinfylling. Fyllingsgraden er nå nesten nede på samme nivået som tørråret 1996.

Kilde: nve.noKraftutvekslingen

Mens netto krafteksport de siste 52 ukene fram til august var ca. 6,4 TWh, er netto eksport siste måned redusert til ca. 0,1 TWh. I praksis betyr dette netto eksport/import lik null siste måned. Som figuren viser varierer kraftutvekslingen gjennom døgnet og mellom dager. I store deler av siste måned har Norge vært importør på natt og eksportør på dag. Årsaken til dette er at prisene i Norge på natt har vært høyere enn i Europa, og på dag lavere. Kraftsituasjonen i Norge har altså ikke medført høye nok priser til netto kraft til Norge

Kilde: statnett.noCO 2-prisene

Etter krakket i CO 2-markedet i vår, hvor prisen falt fra over 30 euro/tonn til under 10 euro, har CO 2-kvoteprisen etter sommeren ligget stabilt på 18 euro. Forrige uke falt prisen igjen til under 15 euro/tonn.

Kilde: nordpool.no

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling


Vindkraft

Det er per september 2006 idriftsatt 13 anlegg etter å ha fått konsesjon fra NVE. Disse har installert effekt på til sammen 252 MW. NVE har gitt konsesjon til ytterligere 10 anlegg, som ikke er idriftsatt. Disse har en effekt på til sammen 850 MW. Det ligger inne ytterligere 39 søknader på til sammen 4,686 MW. Ytterligere 52 prosjekter er meldt til NVE.Gasskraft

NVE har totalt gitt konsesjon for gasskraft til seks anlegg, med en samlet beregnet produksjonskapasitet på ca. 23,5 TWh. De fleste utbygginger er stoppet som følge av krav til CO 2-rensing, manglende utslippstillatelse/kvote eller manglende lønnsomhet. Mest spenning i disse dager er knyttet til Mongstadutbyggingen. Her har NVE gitt tillatelse, mens SFT anbefaler krav til CO 2-rensing fra første dag. Etter interne runder i regjeringen tyder det på at Statoil tillates å bygge uten rensing fra første dag, mot en forpliktelse til rensing på sikt.

Uavklarte forhold preger kraft-Norge

September har vært preget av en uavklart kraftsituasjon for vinteren, og på lengre sikt. Kortsiktig preges markedet av at vinteren avgjøres av tilsiget i oktober og november. Blir det et tilsig fra normalt til godt, vil vinteren 2006 reddes. Blir det en høst som i 2002, er kraftsituasjonen bekymringsfull.

At det fortsatt er like mye krafteksport som kraftimport, kan tyde på at aktørene tror mest på det første. Prisene er ikke økt i september, tross at magasinfyllingen ikke er bedret siste måneden.

Andre usikkerhetsforhold for vinteren er atomkraftverkene i Sverige, som etter nestenulykken i sommer har vært ute av drift. Dessuten er en av to kabler til Danmark også ute av drift. Det første svekker situasjonen i Sverige, og gjør import til Norge via nabolandet lavere enn om anleggene hadde vært i full drift.

Med hensyn til situasjonen lenger fram er mange opptatt av hvordan regjeringen håndterer Mongstadsaken. Dersom regjeringen avviker fra kravet om CO2-rensing fra første dag, gir dette nye signaler. Selv om Mongstad kan vise en god totalløsning, som kan hevdes å være annerledes enn for andre foreslåtte gasskraftverk, kan avgjørelsen få en viss presedens for senere beslutninger.

Viktig er også Statnetts vurderinger rundt styrking av sentralnettet. Mens de det siste tiåret har vært mest opptatt av å utnytte eksisterende infrastruktur best mulig, kan vi nå stå foran betydelige nettinvesteringer. Men; dette vil møte motstand lokalt der nytt nett planlegges, som igjen kan medføre vanskelige politiske dragkamper før nettforsterkinger blir realisert.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.