ENERGI

Kraft i flo

13. sep. 2001 - 07:30

I dagens utgave skriver Teknisk Ukeblad at tidevannskraften avhenger av at NVE, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Nyskapnings- og Teknologiprogrammet i Nord-Norge (NT-programmet) betaler 14 millioner kroner av totalbudsjettet på 24 millioner kroner.

– Det er helt avgjørende at vi får offentlig støtte. Norge har muligheten til å være først i verden med kommersiell utnyttelse av tidevann i elkraftproduksjon. Hvis norske myndigheter ikke ser sitt ansvar her, kan pionérprosjektet forsvinne til utlandet, advarer administrerende direktør Harald Johansen i Hammerfest Strøm.

Kan bli storindustri

Dersom finansieringen går som planlagt, skal pilotanlegget installeres på sjøbunnen i siste halvdel av 2002. Seksjonssjef Arne Olsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener anlegget kan gi verdifull kunnskap og erfaring til videre forskning og utvikling av denne typen energiproduksjon.

– På verdensbasis fins mange tidevannsstrømmer. Dersom teknologien viser seg å være en relevant teknologi, kan det være et marked der ute.

Kjent teknologi

– Ppropellen er kjent teknologi. Det er mye enklere å generere kraft fra vann enn fra luft, hevder direktør Olav Mehus i ABB New Ventures. Han er samtidig styreformann i Hammerfest Strøm.

Ideen for konstruksjonen hadde sitt utspring i å kople vindturbiner og offshoreindustriens undervannsteknologi sammen.

– ABB ble med på ideen fordi vi synes den er god, realiserbar og har store muligheter for å lykkes internasjonalt. Mange steder har mye større tidevannsforskjell enn det vi har i Norge, samt at installasjonene også kan brukes i dype elver, mener Mehus.

Les mer om saken i TU nr. 32, som kommer på nett og papir seinere i dag.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.