Kraft fra land til Utsirahøyden i løpet av året: Oppstart påvirkes ikke av strømprisen

200 MW til elektrifisering av 10 oljefelt i området.

Kraft fra land til Utsirahøyden i løpet av året: Oppstart påvirkes ikke av strømprisen
I fjerde kvartal i år får 10 oljefelt på Utsirahøyden i Nordsjøen kraft fra land, fra en 200 MW kabel. Den kommer i tillegg til en 100 MW kabel til Johan Sverdrup fase 1. I alt krever elektrifiseringen av Utsirahøyden et kraftuttak fra Haugsneset på 300 MW. Illustrasjon: Equinor

I fjerde kvartal i år plugges kraft fra land-kabelen til Utsirahøyden i. Da vil i alt ti felt bli forsynt med elektrisitet fra fastlandet.