DOKTORGRADER

Kostnader ved dataendringer

Arisholm har undersøkt faktorer som påvirker kostnadene ved å endre såkalt objektorientert programvare, og utviklet målemetoder som vurderer endringsevnen til den underliggende systemarkitekturen. En dårlig systemarkitektur er vanskelig å forstå og derfor vanskelig og tidkrevende å endre. Bruken av metodene som er beskrevet i avhandlingen kan bidra til å redusere kostnader ved å utføre endringer.

Endringer i datasystemer er ofte svært tidkrevende og kostbare. Slike endringer kan for eksempel skyldes nye brukerkrav, feilrettinger, ny teknologi, integrasjon med andre datasystemer, eller nye lover og regler. Ofte medfører endringene nye systemfeil som medfører kostnadsoverskridelser. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for både leverandør, oppdragsgiver og brukere av datasystemet.

Arbeidet er finansiert av NFR

Arisholm er født i Fredrikstad i 1966 og har Master of applied science fra University of Toronto, 1991. Arisholm arbeider nå ved Institutt for informatikk, UiO.

Les mer om: