Kostbar g/s-veg i Bærum utlyst

Et gang/sykkelveg-prosjekt av de helt store er sendt ut på anbud. I følge Vegvesenets overslag  vil entreprisekostnaden ligge rundt 100 millioner kroner. Anbudsfristen går ut 26. januar.

Syklister er et sjeldent syn på fylkesveg 604 på en glatt lørdag ettermiddag i desember. På andre tider av uka og året kommer syklene i en jevn strøm.  De som vil bedre forholdene for dem, må gi anbud innen 26. januar.
Syklister er et sjeldent syn på fylkesveg 604 på en glatt lørdag ettermiddag i desember. På andre tider av uka og året kommer syklene i en jevn strøm. De som vil bedre forholdene for dem, må gi anbud innen 26. januar. Anders Haakonsen
3. des. 2017 - 18:35

Arbeidet skal utføres på fylkesveg 604 i Bærum i Akershus. Den er også kjent som Professor Kohts vei. Det skal bli sykkelfelt på begge sider av kjørebanen og fortau på den ene.

I dag er det et smalt fortau i dårlig stand på sørsiden. Det nye blir 2,5 meter bredt. Sykkelfeltene blir 1,5 meter brede. Dem er det stort behov for. Sykkeltrafikken er tett store deler av året.

Strekningen som skal utbedres går mellom Gamle Drammensvei og Markalléen. Den er ikke mer enn 1 250 meter lang. Det er flere grunner til at Vegvesenet venter en svimlende kilometerpris.

 

Støttemurer erstattes

På nordsiden av vegen er det mange støttemurer. Alle skal erstattes. På sørsiden blir det nye støttemurer for å få plass til vegutvidelsen. Under en av støttemurene må det pæles.

Avkjørsler og sideveger må tilpasses den nye situasjonen. Den jobben blir ikke enkel. Terrenget er sidebratt flere steder.

Det skal etableres nytt veglys på hele strekningen, og nye VA-ledninger og nytt drens- og overvannssystem på deler av den.

 

Vanskelig trafikkavvikling

Flere garasjer skal rives. I den forbindelsen må det etableres midlertidige parkeringsplasser før de nye garasjene kan bygges.

Trafikkavviklingen blir vanskelig. I gjennomsnitt bruker 2 800 kjøretøyer vegen hver dag, i tillegg til alle syklistene. Vegvesenet forutsetter helt eller delvis stenging av deler av vegen i perioder, men det skal alltid være adkomst til alle eiendommer. Lysregulering vil bli nødvendig.

Hjellnes Consult har stått for prosjekteringen. Det blir anbudskonferanse 20.12. Innen 20.04.2020 må jobben være fullført.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.