Kosmisk gullfabrikk jubilerer

  • naturvitenskap
Skapte nye spørsmålUrgammelt mysterinumStjernen som eksploderteUmerkelig bombardementVi stammer fra en supernovaArtikkelforfatteren Knut Jørgen Røed Ødegaard er forsker ved Astrofysisk institutt i Oslo