Kosmisk gullfabrikk jubilererSkapte nye spørsmålUrgammelt mysterinum

Stjernen som eksploderte

Umerkelig bombardementVi stammer fra en supernovaArtikkelforfatteren Knut Jørgen Røed Ødegaard er forsker ved Astrofysisk institutt i Oslo