– Kortvarig glede

–  Kortvarig glede
MELKØYA: Redusert fakling på Melkøya og produksjonsnedgang førte til utslippsreduksjoner i petroleumsbransjen. Bilde: Helge Hansen / Statoil

De norske klimagassutslippene ble redusert med over 5 prosent i 2009, sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra SSB i dag.

Les også: Klimagassutslippene gikk ned

Lavere aktivitet

– Det er gledelig at utslippene gikk ned i fjor, men dette vil bli en kortvarig glede så lenge regjeringen ikke tar grep som faktisk monner, sier Håvard Lundberg, fagrådgiver i Bellona, i en pressemelding.

Lundberg viser til at nedgangen i klimagassutslippene etter alt å dømme skyldes finanskrisen og at utslippsnedgangen i all hovedsak kommer som følge av et redusert aktivitetsnivå.

– Dårlig an

De største utslippsreduksjonene forekom i industrien, og kan ifølge SSB komme til å øke igjen som følge av økt etterspørsel. Utslippene ble også redusert i petroleumssektoren, men dette var i all hovedsak som følge av redusert fakling på Melkøya og produksjonsnedgang.

– Regjeringen ligger dårlig an med å nå sine egne klimamål. Innsatsen må økes betraktelig på energieffektivisering og energiomlegging, CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad, elektrifisering av norsk sokkel og avgifter som fremmer lavutslippsbiler, sier Lundberg.

– Må kutte utslipp offshore

Stortinget skal i vår behandle en søknad om å utvide Ekofisk-feltet med en ny plattform.

Bellona mener de rød-grønne må stille krav som sikrer elektrifisering av Ekofisk-feltet og andre nærliggende felt, som vil bidra til store utslippsreduksjoner.

Les mer om: