ARKIVNYHETER

Kortere veg over Kvinnheradsfjorden

Fergeforbindelsen over Kvinnheradsfjorden ble kortere da fergeleiet på Årsnes ble tatt i bruk 1. juli. Fra samme dato ble fergeleiet på Løfallstrand nedlagt.
Fergeforbindelsen over Kvinnheradsfjorden ble kortere da fergeleiet på Årsnes ble tatt i bruk 1. juli. Fra samme dato ble fergeleiet på Løfallstrand nedlagt. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg var seremonimester for anledningen. Før hun klippet snora var Løfallstrand det østre endepunktet for fergesambandet over fjorden. Årsnes ligger fem kilometer lengre mot nord. Begge fergeleiene ligger i Kvinnherad kommune.

Overfarten er nå redusert med vel fem minutter. Hva det betyr for reisetiden, avhenger av hvilken veg man kommer. De aller fleste av dem som kommer sørfra eller skal sørover, får fem kilometer ekstra å kjøre for å komme til og fra Årsnes. Inntil videre er de kilometrene i så dårlig forfatning at man knapt sparer tid i det hele tatt. For dem som kommer fra nordøst blir situasjonen en helt annen. De får både kortere veg til og fra ferga og kortere reisetid over fjorden.Bare for små båter

Hensynet til reisetiden er langt fra den eneste grunnen til omleggingen. Fergeleiet på Løfallstrand er nedslitt, og det hadde for liten oppstillingsplass. Ofte sto køen av ventende biler ut på fylkesvegen. Dessuten var det vanskelige innseilingsforhold. Når været var dårlig, hendte det at fergene ikke kunne anløpe, og dydben var så liten at bare små ferger kunne gå i sambandet.

E Opedal & Sønner fra Ullensvang kommune i Hardanger har bygd det nye fergeleiet. Jobben omfattet undervannsarbeid, støp av fergekai, levering og montering av fergekaibru, etablering av oppstillingsplass, langtidsparkering for 50 biler, belysning og beplantning av terminalområdet og anlegg av 600 meter veg.

Full nytte av investeringene får man først 15. august når fergeleiet på Gjermundshamn på den andre siden av fjorden er ombygd for å ta større ferger. Da blir «Folgefonn» med plass til 76 personbilenheter satt inn i sambandet. I tillegg skal det gå en mindre ferge som også anløper Varaldsøy midt i fjorden. Trafikken med fergene over Kvinnheradsfjorden har økt jevnt de siste årene. I 2008 fraktet de gjennomsnittlig 513 biler i døgnet.80 millioner til disposisjon

Den opprinelige kontrakten til E Opedal & Sønner var på 34,7 millioner kroner. De totale omkostningene for prosjektet er nå kostnadsberegnet til 58 millioner kroner. For det nye fergeleiet og utbedring av vegen mellom Løfallstrand og Årsnes er det stilt 80 millioner til rådighet. Austbygde Maskin & Transport fra Tinn i Telemark er i gang med å utbedre en 1 200 meter lang strekning av vegen for 8,7 millioner kroner. Den blir fullført rundt månedsskiftet august/september. Neste entreprise på denne vegen lyses ut til høsten. Halvparten av de 80 millionene blir finansiert med bompenger.

Vegstrekningen mellom Løfallstrand og Årsnes har fått nytt navn to ganger på et halvt år. Fram til siste årsskifte hadde den status som riksveg 551. I forbindelse med forvatningsreformen ble den omklassifisert til fylkesveg med samme nummer. Da Årsnes fergeleie var klar til bruk, ble fylkesveg 48 ført videre fra det gamle fergeleiet til det nye. Dermed fikk de fem kilometrene nytt nummer. På den andre siden av fjorden fortsetter fylkesveg 48 nordover til den møter fylkesveg 7 ved Tysse.

Les mer om: