NYHETER

Kortene lagt for tunnel under Rystraumen

Kortene er lagt for traséen til den planlagte tunnelen under Rystraumen i Troms. Når det gjelder tidspunkt for anleggstart er det fortsatt uvisst. Fylket skal vedta en handlingsplan for veginvesteringer innen 1. mai neste år. Hvis tunnelen ikke kommer med, kan det bli ferge over sundet ennå i mange år.

Tunnelen under Rystraumen erstatter fergesambandet mellom Vikran og Larseng. Styreformann Erlend Rian i Ryaforbindelsen AS håper å få prosjektet med på fylkets prioriteringsliste. (Ill.: Yngve Olsen Sæbbe)
Tunnelen under Rystraumen erstatter fergesambandet mellom Vikran og Larseng. Styreformann Erlend Rian i Ryaforbindelsen AS håper å få prosjektet med på fylkets prioriteringsliste. (Ill.: Yngve Olsen Sæbbe)
7. des. 2004 - 07:11

Tunnelen skal erstatte fergesambandet mellom Larseng på Kvaløya og Vikran på fastlandet. Sambandet inngår i riksveg 858. Tunneltraséen ligger flere kilometer sør for Tromsø by, men likevel godt innenfor den romslige bygrensen.

Planene om en fast forbindelse er gamle, men ferga har vist seg å være seiglivet. På 90-tallet ble det laget en kommunedelplan for det aktuelle området. Den gangen ble både bru og tunnel vurdert. Beregningene viste at bru ble atskillig dyrere enn tunnel, og siden har bruløsningen vært uaktuell.

Tunneltraséen under sundet er fastsatt på grunnlag av seismiske målinger. Etter at en reguleringsplan for området ble vedtatt tidligere i år, er også påhuggene låst. Fremdeles kan det gjøres justeringer på traséen, men lengden er noenlunde klar: Den blir ca. 2,7 km.

Tunnelen vil gå gjennom gneis, granat og muskovitskifer. 167 000 kbm skal sprenges ut under sundet. Profilet blir T 8,5. Det er ikke gjort nøyaktige beregninger av hvor stor trafikken vil bli etter at tunnelen er tatt i bruk, men ferga frakter i dag rundt 300 biler i døgnet.

Stortinget har det endelige ordet om prosjektets videre skjebne, men fylkestingets vedtak har stor betydning for hva Stortinget bestemmer seg for. Handlingsplanen som fylkestinget skal vedta, gjelder perioden 2006-2015 med spesiell vekt på årene 2006-2009.

En av dem som er spent på utfallet, er Tromsøs tidligere ordfører Erlend Rian. Han er styreformann i Ryaforbindelsen AS som har som mål at tunnelen skal bli realisert.

- Vi jobber nå for å få den med på prioriteringslisten, sier han. - Den er kostnadsberegnet til 205 millioner kroner. Utgiftene skal delvis dekkes med bompenger, men det trengs også statlige bevilgninger. Det bør bli lettere å få de nødvendige bevilgningene etter at Stortinget har gitt klarsignal for å la innsparte fergesubsidier inngå i finansieringen.

- Begge fergeleiene er i dårlig forfatning. Av og til blir ferga innstilt fordi et av dem må repareres. Hvis ferga skal fortsette å gå, trengs det helt nye fergeleier. De vil koste rundt 40 millioner kroner. De pengene kan vi spare ved å erstatte ferga med tunnel under Rystraumen, sier Erlend Rian.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.