SAMFERDSEL

Koronaepidemien gjør at storbyer satser stort på sykkelfelt og færre biler

Frykt for smitte kan gjøre at veiene i verdens storbyer stenges når samfunnene åpner seg igjen. For å unngå tilstopping og redusere forurensning og CO2-utslipp, omdanner byer rundt om i verden i stor skala veiarealer til sykkelstier og fortau.

Hvordan sørge for at ikke biltrafikken kveler bysentrum når samfunnene åpner opp etter korona, samtidig som kollektivtransporten ikke kan frakte like mange passasjerer? En rekke byer prioriterer nå syklister og gående framfor bilene.
Hvordan sørge for at ikke biltrafikken kveler bysentrum når samfunnene åpner opp etter korona, samtidig som kollektivtransporten ikke kan frakte like mange passasjerer? En rekke byer prioriterer nå syklister og gående framfor bilene. Foto: Viktor Descenko/Colourbox.com
Ulrik Andersen, Ingeniøren.dk
25. mai 2020 - 13:00

Koronaepidemien har tømt bussene, togene og metrolinjene som vanligvis får trafikken i verdens største byer til å gli noenlunde. Det har ennå ikke ført til den store økningen i veitrafikk, men etter hvert som lokalsamfunn begynner å åpne igjen, frykter flere storbyer at veitrafikken vil eksplodere.