IKT

Koreansk drahjelp

Finn Halvorsen
10. juni 2002 - 09:59

Våren 2000 hentet PolyDisplay inn 108 millioner kroner i en emisjon og spredningssalg av aksjer. En del av disse pengene ble kanalisert til Sintef for videreutvikling av selskapets patenterte EASL DMD-teknologi (Electrical Addressable Smectic Liquid Memory Display).

- I kontrakten med Sintef lå videreutvikling av selve krystallvæskens egenskaper, som blant annet skulle gi økt hastighet i oppdateringen av displayene og større operativt temperaturområde. Denne delen har Sintef Kjemi nå full kontroll med, og væsken er klar for industrialisering, sier konserndirektør Oddmund H. Hammerstad i PolyDisplay.

- Vi er ikke fullt så fornøyd med progresjonen hos Sintef Elektronikk og kybernetikk, som skulle videreutvikle driverelektronikken. De har hatt problemer med overslag i cellene når spenning settes på. Dette har ført til forsinkelser på et halvt år. Vi besluttet derfor allerede i fjor høst å se oss om etter alternative utviklingspartnere, sier Hammerstad.

Koreansk klaff

Under konsernsjef Thor G Kamfjords rundreise i Asia tidligere i år, som delvis falt sammen med statsministerens og næringsministerens besøk til Korea og Kina, besøkte Kamfjord blant annet Samyoung-gruppen i Korea. Der fant han spisskompetanse og meget avansert laboratorieinfrastruktur innen smektisk A-krystaller, det vil si samme flytende krystallvæske som PolyDisplay benytter i sin EASL DMD-teknologi. Dette har nå resultert i en intensjonsavtale om strategisk partnerskap med Samyoung Electronics Co. Ltd. En mer fullstendig forretningsmessig avtale skal utarbeides innen 15. august i år.

- Avtalen er gull verdt for PolyDisplay, men også for Samyoung, sier Kamfjord. - En klarere vinn-vinn situasjon er det vanskelig å tenke seg. Samyoung kan ikke få utnyttet sin kompetanse og sin avanserte infrastruktur på grunn av våre patentrettigheter. Vi unngår å forblø av store FoU-kostnader her hjemme og kommer raskere i mål med teknologiutviklingen slik at vi kan starte industrialisering og internasjonalisering av vår EASL DMD-teknologi.

Haster

- Vi må nå komme oss over i de konkrete produkters verden, og målet er at dette skal skje i 2001, sa Hammerstad til Teknisk Ukeblad i august 2000. Slik gikk det altså ikke. Polydisplay har fremdeles ikke produkter basert på EASL DMD-teknologien til tross for at de har kjørt 20 millioner FoU-kroner inn i Sintef-systemet. Ifølge Hammerstad er tidsskjemaet nå å ha en pilotserie skjermer for utendørs reklame klar i løpet av 9-12 måneder. Høsten 2003 skal storskalaproduksjon være på plass.

- Denne vil trolig foregå i regi av det tyske selskapet Helmut Werner GmbH i Stuttgart. De vil også forestå salget i EU-markedet. Vi diskuterer nå en forretningsmodell med dem som vi håper kan undertegnes i løpet av september/oktober, sier Hammerstad.

Han sier at en tilsvarende avtale også drøftes med den tyske LCD-produsenten LCD MIS med sikte på å utvikle en ny fyllemetode og produksjonsprosess for EASL-modulene. I forlengelsen av denne avtalen kan det også være snakk om produksjon i stor skala dersom AEG MIS er konkurransedyktige.

Henter penger

Samyoung skal ære villige til å gå inn med penger i Polydisplay, men først når de to selskapene i fellesskap har utviklet fungerende prototyper. I mellomtiden er Polydisplay nødt til å hente mer penger hos eksisterende aksjonærer. Pengene skal blant annet brukes til å bygge ut laboratoriefasiliteter i Horten, hvor datterselskapet TechnoDisplay nå er på plass.

Fra mai blir enkelte av komponentene til krystallvæsken produsert ved Universitetet i Vilnius for å redusere kostnader, men PolyDisplay vil etablere væskeproduksjon i Norge og sitte i kontrollerende eierposisjon.

Garderer seg

Hammerstad innrømmer at de tidligere i for stor grad har gjort seg avhengige av Sintef. - Vi la alle eggene i samme kurv. Men med de avtalene vi nå har inngått, eller er i ferd med å inngå, vil vi ha en langt større grad av gardering. Derfor er vi nå ganske sikre på at de målene vi har satt oss for industrialisering, vil innfris.

Han er dessuten svært fornøyd med at Forsvaret har vedtatt å sette i gang et prosjekt for å utvikle og levere nye terminaler basert på PolyDisplays teknologi og systemkompetanse, de såkalte Pointer-terminalene (Personal Orientation & Information TERminal). Prosjektet skal gå over tre år og har en økonomisk ramme på vel 70 millioner kroner. Dette prosjektet vil også involvere PolyDisplays datterselskap Locus AS.

Les mer om: