FORSVAR

Koreanerne har levert Norges nye artilleri – nå sikter de seg inn på å dekke også Hærens behov for langtrekkende presisjonsild

Én mulighet er Chunmoo-launcher med NSM-missiler.

K239 Chunmoo-launcher i Sør-Korea. Dette systemet kommer Hanwha til å tilby Norge, trolig med mye norsk og delvis norsk innhold, eksempelvis Naval Strike MIssile (NSM).
K239 Chunmoo-launcher i Sør-Korea. Dette systemet kommer Hanwha til å tilby Norge, trolig med mye norsk og delvis norsk innhold, eksempelvis Naval Strike MIssile (NSM). Foto: Hanwha/IMSANGUK/
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Langtrekkende presisjonsild har stått på Hærens ønskeliste lenge. Rekkeviddebehovet er synliggjort tydelig også for menigmann i de pågående artilleriduellene i Ukraina.

Mens K9 Vidar-artilleriet med den nyeste den nye Nammo-ammunisjonen NM269 (IM HE-ER) kan skyte i overkant av 40 kilometer, er målet nå å skaffe Hæren evne til å beskyte mål på mer enn 300 kilometers avstand.

Forsvarsmateriell (FMA) har nå i juni gått ut med en såkalt «Request For Information» (RFI) for å kartlegge hva som finnes på markedet av systemer før anskaffelsen kan starte.

20 – >300 km

Som vanlig i slike markedsundersøkelser handler det for FMA å kunne danne seg et bilde av hva som finnes av denne typen våpen, hva slags ytelse de har, hva de koster og ikke minst hva slags ledetid de har. Det vil si tida det tar fra de bestilles til de er på plass i Forsvaret.

FMAs mål er å finne leverandører som har evnen til å ha et totalt systemansvar og levere komplette LRPFS samt støtte gjennom hele levetida.

Les også

Det er altså ingen detaljkrav her, de vil framkomme senere i utlysninga som slik det ser ut nå vil bli sendt ut i 2024 med mål om kontraktinngåelse året etter slik at systemene kan leveres og fases inn i Hæren i perioden 2027-2029.

De grunnleggende kravene er at dette skal være våpen som er kompatibelt med Forsvarets eksisterende ildledningssystem, Odin FSS. Gjennom prisanslagene potensielle leverandører blir bedt om å komme med, får man et visst bilde av den kommende anskaffelsen:

FMA antar at det vil være selvdrevne systemer, utskytningsramper montert på kjøretøy, i størrelsesorden 6-18. Når det gjelder ammunisjon, enten det er snakk om granater, missiler, styrte og ustyrte raketter, deles de inn i kort rekkevidde (20-150 km), medium rekkevidde (80-300 km) og lang rekkevidde (mer enn 300 km).

LM, Boeing og Saab

Det er vanskelig i dag å spå hvor mange og hvem som kommer til å besvare RFI-en. Noen åpenbare kandidater finnes dog, for eksempel ved å se til den amerikanske hærens tilsvarende pågående prosjekt («Long-Range Precision Fires», LRPF).

Lockheed Martin er i ferd med å sluttføre utviklinga av ER-GMLRS, med en rekkevidde på 150 km, og Precision Strike Missile (PrSM) med rekkevidde på inntil 500 km.

Saab og deres partner Boeing, som for øvrig også har Nammo og Nordic Shelter på laget, kommer til å tilby «Ground-Launched Small Diameter Bomb» (GLSDB) med en rekkevidde per i dag på 150 km.

Testskyting av Precision Strike Missile (PrSM) i 2020. Foto: Lockheed Martin

Disse bakkefyrte glidebombene er kompatible med de samme launcherne (MLRS/HIMARS). Etter at Boeing tapte kampen mot Lockheed Martin på dette området i USA, har de og Saab blinket seg ut Norge som en potensiell første bruker av GLSDB.

Et salgsargument fra dem, er fordelen ei glidebombe har ved å kunne fly forbi målet og angripe det bakfra, i motsetning til ballistiske raketter. GLSDB er definert som en våpenbærer og vil ha muligheten til å benytte ulike stridshoder.

Hanwha-Kongsberg

Svein Daae, som leder selskapets GLSDB-salg, sier til TU at de naturligvis kommer til å besvare forespørselen fra FMA. Samtidig tillater han seg å være noe skuffet over tidsbruken FMA skisserer, som han mener bryter med budskapet fra hær- og forsvarsledelse om å anskaffe langtrekkende presisjonsild så fort som mulig. 

– Nå snakkes det om første operative evne (IOC) i 2028. Det er lenge til. Jeg hadde nok forventet en noe raskere prosess, sier Daae. 

Et annet selskap som varsler at de kommer til å melde seg på, er Hanwha i Sør-Korea som jo er leverandør av Hærens rørartilleri i dag, K9 og de tilhørende K10 ammunisjonsvognene.

Illustrasjon av den bakkefyrte glidebomba GLSDB. Foto: Saab

Nå kommer de til å tilby K239 Chunmoo, som også går under navnet K-MLRS («Korean Multiple Launch Rocket System»), bekrefter Mogens Rasmus Mogensen, som er Hanwhas representant i Norden.

Hanwha Corporation har nylig inngått en MoU-avtale med Kongsberg Defence & Aerospace som blant handler om integrasjon av Odin og Cortex, henholdsvis ildledningssystem og integrert kampsystem (ICS), på en Chunmoo-launcher. Fra Hanwhas side er det også interesse for å avklare muligheten for å avfyre noen NSM-missiler fra en Chunmoo. Det vil være for de største rekkeviddene, potensielt i kombinasjon med GLSDB.

Det stadig mer eksporterte Naval Strike Missile (NSM) er kjent som et sjømålsmissil, men ble testet mot landmål allerede for elleve år siden. 

– Jeg kan si at det allerede er tette samtaler både med Saab, Boeing og Kongsberg i forbindelse med dette. Hanwha kan også tilby egne missiler, men med åpen arkitektur vil det ikke være noen problemer å tilby et system med NSM og GLSDB. Det gjelder å forhindre det som skjedde både i Danmark og Norge med M270 MLRS, sier Mogensen.

Han sikter til at rakettartilleriet ble anskaffet av Norge i 1998, men ble faset ut etter kun sju år fordi det kun ble kjøpt inn klaseammunisjon som senere ble forbudt.

Den amerikanske hæren testskjøt NSM fra Pacific Missile Range Facility Barking Sands på Kauai 12. juli 2018. Foto: David Hogan, AMRDEC WD

155 mm-ammunisjon

I planene for kommende forsvarsanskaffelser ligger det også å kjøpe inn mer langtrekkende ammunisjon, 40/60/90 km, til K9 Vidar-skytsene og deres kanoner i kaliber L/52. Anslagsvis 2-3,5 milliarder kroner i løpet av siste halvdel av dette tiåret.

Et eksempel på denne typen 155 mm-ammunisjon er den Nammo og Boeing er i ferd med å utvikle og som de etter eget sigende har gjort store framskritt med den siste tida. 

Ved hjelp av norskutviklet ramjetteknologi og amerikanske styringssystemer, snakker vi her om rekkevidder på over 100 kilometer, helt opp til 150 kilometer

Ifølge Boeing har de og Nammo gjennomført testskyting i Norge i januar og mars i år av det som hos dem går under navnet Ramjet 155 Extended Range Artillery Projectile (Erap) der de har utviklingskontrakt med det amerikanske forsvaret gjennom XM1155-programmet.

– Langtrekkende presisjonsild er øverst på prioriteringslista i den amerikanske hæren, og dermed har det også topp prioritet i Boeing. Framgangen vi nå ser gjør oss optimistiske, uttalte Skunk Works-sjef Steve Nordlund i mai.

Når det gjelder artilleri i den norske Hæren, har regjeringen nylig foreslått å benytte opsjonsavtalen med Hanwha Defense fra 2017. Etter det TU kjenner til, er planen å anskaffe ytterligere åtte K10 ammunisjonsvogner og fire K9-skyts. Etter denne leveransen vil i så fall Hæren ha 28 K9 og 14 K10.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.