FORSVAR

Koreanerne har levert Norges nye artilleri – nå sikter de seg inn på å dekke også Hærens behov for langtrekkende presisjonsild

Én mulighet er Chunmoo-launcher med NSM-missiler.

K239 Chunmoo-launcher i Sør-Korea. Dette systemet kommer Hanwha til å tilby Norge, trolig med mye norsk og delvis norsk innhold, eksempelvis Naval Strike MIssile (NSM).
K239 Chunmoo-launcher i Sør-Korea. Dette systemet kommer Hanwha til å tilby Norge, trolig med mye norsk og delvis norsk innhold, eksempelvis Naval Strike MIssile (NSM). Foto: Hanwha/IMSANGUK/

Langtrekkende presisjonsild har stått på Hærens ønskeliste lenge. Rekkeviddebehovet er synliggjort tydelig også for menigmann i de pågående artilleriduellene i Ukraina.

Les mer om: