Korea-kontrakt for Kongsberg

Korea-kontrakt for Kongsberg
ARBEIDSHEST: De to Kategori D-riggene til Statoil bygges i Sør-Korea. De spesialbygges for havdyp på 100-500 meter og er beregnet på å bore og komplettere brønner året rundt i Nordsjøen og Norskehavet. Bilde: Statoil

Statoils to nye spesialrigger for norske og nordlige farvann, Kat-D halvt nedsenkbare, bygges ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering (DSME) i Sør-Korea.

Verftet har inngått kontrakt med Kongsberg Maritime for marine automasjonssystem for begge rigger samt opsjon for to til.

Integrerte systemer

– Dette er en ”Full Picture”-løsning fra Kongsberg Maritime. Det inkluderer blant annet systemer for dynamisk posisjonering, thruster kontroll, fartøyautomasjon, sikkerhetssystemer, riser management og miljøovervåking, opplyser Geir Håøy, administrerende direktør i Kongsberg Maritime.

Han mener kontrakten er et resultat av selskapet strategi om å ta mer ansvar i hele verdikjeden ved å tilby et fullstendig integrert sjøautomasjonssystem.

Ingeniørtimer til verft

– Tett samarbeid med kunden og god forståelse av de ekstreme forholdene vår teknologi brukes i, er viktige elementer for å vinne slike kontrakter, sier Håøy, i en pressemelding.

Kongsberg Maritime begynner leveringen av systemet tidlig neste år. Det inkludere engineeringtjenester til verftet. Resten av kontakten vil bli levert innen desember 2012.

Igangkjøring og testing er planlagt å gjennomføres i første og tredje kvartal 2014.

Samspill

Statoils Kat D-rigger bygges på skrogdesign fra GVA, mens mye av riggens øvrige løsninger er utviklet og spesifisert av Statoil selv, i nært samarbeid med ulike leverandører.

Aker Solutions og National Oilwell Varco ga begge innspill til topsides og boreutstyr. Statoil valge Aker Solutions som leverandør av boreutstyr.

Den spesialdesignete kategori D-riggen er tilpasset dyp på mellom 100 og 500 meter, og bore brønner ned til 8 500 meter.

Gamp

Statoil kategoriserer den som en arbeidshest på modne felt, som primært skal bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner. Målet er at Statoil og partnerne kan få ut mer olje fra feltene.

Statoil skal leie riggene av Songa Offshore. Kontrakten er på 2.5 milliarder dollar, rundt 13,4 milliarder kroner. Fast kontraktsperiode er på åtte år for hver rigg, med opsjoner som kan utvide perioden opp til 20 år. Statoil har i tillegg opsjon på å to rigger til.

Les mer om: