NETTARKIV

Kontrollrom i boks

Kongsberg: Statoil skal erstatte kontroll- og reguleringsutrustningen for gasskraftverket på Statfjord A. Kongsberg Simrad har fått oppdraget med å bygge et komplett nytt kontrollrom. Det skal kobles til og tas i bruk med minimal forstyrrelse av driften om bord.

Gasskraftverket består av tre LM 2500 gassturbiner fra General Electric. Generatorene leveres av ABB. Normalt går to av de 18 MW turbinene i drift, men den tredje står som reservekraft. - Denne kraftforsyningsenheten kan forsyne en by på størrelse med Kongsberg med elektrisitet, forteller salgssjef Knut Johansen i Kongsberg Simrad for å gi et bilde av dimensjonene.

Hele kontrollrommet er bygd inn i en container som inneholder både termineringsskap, generatorkontroll, overvåkings- og kontrollutrustningen for turbinene. - I første omgang erstatter dette det gamle utstyret fra midten av syttitallet. Med de nye enhetene kan kontrollsystemet utvikles slik at det er mulig å optimalisere turbindriften og dermed redusere bruken av gassturbinene, noe som igjen kan redusere skadelige miljøutslipp som CO 2 og NO x.

Med dagens teknologi er det mulig å forbedre driften betydelig på de gassturbinene som finnes på norsk sokkel, understreker Johansen: - Dette er noe som operatørene får beslutte etter hvert som de får erfaring med den nye kontrollutrustningen.

Når anlegget skal leveres om bord, heises containeren ned i generatormodulen UM5 på høykant med all utrustningen solid festet inne i containeren. - Vi foretok ekstra beregninger på utstyrskabinettene og koplingsskapene for å forsikre oss om at de tåler belastningen når de henger sideveis, i stedet for at de står med bunnen ned, forteller Johansen.

Etter å ha bli senket ned, vippes containeren tilbake i riktig posisjon og slisses inn på nye stålbjelker montert oppunder taket i muodulen. Deretter gjøres alle nye elektriske tilkoplinger.

Kongsberg Simrad har samarbeidet nært med ABB, som leverer generatorkontrollen, og med General Electric på turbinsiden for å få levert et komplett anlegg.

Les mer om: