Kontrollert mobiloppførsel

  • ikt
Det dreier det seg om en Bluetooth-basert løsning.

Foreløpig virker den bare i bedriftsinterne miljøer.

Mobiltelefonen endrer automatisk profil avhengig av hvor brukeren befinner seg.

Den kan for eksempel gå over i stille modus, eller slås helt av, når eieren går inn i et møterom, eller den kan viderekobles til en kollega.

Ringetone og -volum kan automatisk endres når man går utendørs eller inn i støyfylte rom, for eksempel en produksjonshall.

Produktet har fått navnet BLIS4Phone. Det kan benyttes sammen med en rekke typer mobiltelefoner og krever ingen spesiell programvare på selve mobiltelefonen